| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |1662 Jordebog af Bornholm

(Bornholm's Land Parishes Rent Book for the taxation year 1661)
Øster Herridt

(Øster Herred)
Laurschier Sogn

(Østerlars Sogn)


Bunde:


1.      Hans Jensen

2.      Morten Mougnsen

3.      Jep Esbiørnsen

4.      Bendt Schomager

5.      Peder Hansen

6.      Olle Laursen

7.      [Rasmus?] Andersen

8.      Anders Oellsen

9.      Hans Jørgensen

10.  Jens [Zadzersen?]

11.  Anders Espersen

12.  Hans Espersen

13.  Mougns Jensen

14.  Peder Hansen

15.  Jens Meiesen

16.  Knud Pedersen

17.  Jens Pedersen

18.  Hans Danielsen

19.  [Esber?] Hansen

20.  Hans Michelsen

21.  Hans Jacobsen

22.  Olle Mortensen

23.  Jens Jensen

24.  Laurids Ibsen

25.  Olle Søfrensen Meelsted

26.  Jacob Jacobsen

27.  Laurids Hansen

28.  Hans Thruedz

29.  Anders Rasmussen

30.  Niels Ibsen

31.  Laurids Munch

32.  Morten Andersen

33.  Hans Aristsen

34.  Hans Aridsen

35.  Peder Henrichsen

36.  Hans Mortensen

37.  Anders Hansen

38.  Olle Stephensen

39.  Hans Ibsen

40.  Karen Hans Mougnsens enke

41.  Peder Lauridsen

42.  Jep Hansen

43.  [Jens?] Oellsen

44.  Morten Jørgensen Øde Stæl

45.  Jens Hansen

46.  Michel Pedersen

47.  Jep Laursen og Esbørn Laursen

48.  Hans Mortensen

49.  Jens Rømmer


Vaarneder:


Jacob Hansen i Nyegaard [1 Vdg.]

Hans Munch, Oxse bunde i Rogellundsgaard [2 Vdg.]

Claus Schiøtte i Perregaard [3 Vdg.]

Poufl Laursen i Rogelunds Mølle [4 Vdg.]

Hans Laursen under Lensbierg [5 Vdg.]

Peder Hansen i Sletegaard [6 Vdg.

Hans Romer i Gadegaard [7 Vdg.]

Olle Mortensen, Kirkebunde [8 Vdg.]

Rasmus Pedersen, Kirkebunde [9 Vdg.]

[Ole?] Lauridsen under Kirstens Dal [10 Vdg.]

Hans Pedersen, Kirkebunde [11 Vdg.]

Frands Hellesen, Lendsgaards bunde [12 Vdg.]

Hans Aristsen, Lendsgaards tiener [13 Vdg.]

Hans Michelsen [14 Vdg.]

Rasmus Laursen, Lendsgaards bunde [15 Vdg.]

Eske Hansen, Vallindgaard bunde [16 Vdg.]

Peder Jensen, Vallindgaard bunde i Bublegaard [17 Vdg.]

Jens Thruedsen, Hermand Clausens bunde [18 Vdg.]

Niels Jensen, Lensgaards bunde [19 Vdg.]

Peder Oellsen paa Lendsgaards bundesgaard [20 Vdg.]

Morten Christoffersen i Peder Koefods bunde [21 Vdg.]


Udbyggere:


Niels Pedersen

Laurids Hansen

Peder Henrichsen

Knud Soerne
Østermarch Sogn

(Østermarie Sogn)


Bunde:


1.      Mougns Lassen

2.      Lauridts Hansen

3.      Morten Hansen

4.      Anders Michelsen

5.      Jep Andersen

6.      Sadzer Hansen

7.      Peder Erichsen

8.      Niels Oellsen

9.      Esper Eskildsen

10.  Jep Isersen

11.  Jens Hansen

12.  Peder Hollst

13.  Jens Pedersen

14.  Anders Andersen

15.  Hans Esbiørnsen

16.  Hans Nielsen

17.  Mougns Hansen

18.  Hans Jensen

19.  Mougns Pedersen

20.  Laurids Mougnsen

21.  Laurids Andersen

22.  Hans Jensen

23.  Mougns Christensen (Udlagt till Karen Hr. Rasmus Hellekrandis i Kiøbenhafn)

24.  Peder Andersen

25.  Erich Rasmussen

26.  Jep Nielsen

27.  Michel Mougnsen

28.  Hans Madsen

29.  Hans Oellsen

30.  Christen Hansen

31.  Niels Michelsen

32.  Jep Hansen

33.  Jens Nielsen

34.  Seyer Hansen

35.  Peder Nielsen

36.  Mougns Jensen

37.  Hans Lauridsen

38.  Anders Jørgensen

39.  Mougns Ibsen (Jens Ambiørnsen Thingskr. Appebeke for sin destilling)

40.  Jep Lauridsen

41.  Mougns Møller

42.  Laurids Hansen

43.  Laurids Tyggesen

44.  Hans Ibsen

45.  Hans Ibsen

46.  Jens Svendsen

47.  Morten Andersen

48.  Hans Ibsen

49.  Hans Nielsen

50.  Laurids Smid

51.  Laurids Smid

52.  Rasmus [Madsen?]

53.  Pouffl Axselsen

54.  Ødbørn Mortensen

55.  Per Lauridsen

56.  Mougns Mortensen

57.  Jens Lauridsen

58.  Laurids Rasmussen

59.  Niels Mortensen

60.  Peder Zadzersen

61.  Hans Jensen

62.  Hans Hollst

63.  Axsel Poufllsen

64.  Allbrecht Hansen

65.  Einer Andersen

66.  Anders Pedersen

67.  Mads Esbiørnsen

68.  Svend Hollmb

69.  Peder Jensen

70.  Hans Esbensen

71.  Olle Mougnsen

72.  Carsten Beck

73.  Mougns Lolle

74.  Jep Jensen

75.  Rasmus Rasmussen

76.  Jens Erichsen

77.  Jacob Munch

78.  Jens Pedersen

79.  Berilld Mortensen

80.  Henrich Mortensen


Vaarneder:


Biørn Jensen, Lendsgaards bunde [1 Vdg.]

Jens Ibsen, Graaboes bunde [3 Vdg.]

Jens Biørnsen, Vellindsgaards bunde [14 Vdg.]

Laurids Persen paa Kragen [6 Vdg.]

Capitain Sibollt paa Maglegaard [5 Vdg.]

Claus Laursen i Ellehuset [15 Vdg.]

Jep Jensen, Axse bunde [13 Vdg.]

Eskild Hansen, Kirke bunde

Jep Pedersen, førrige Landsdomers bunde

Morten Madsen, Kirke bunde

Olluf Andersen, Landsdomers bunde

Laurids Jacobsen, Landsdomers bunde

Jens Pedersen, Landsdomers bunde

Hans Pedersen, frige Landsdomers bunde [12 Vdg.]

Jens Hansen, Landsdomers bunde [7 Vdg.]
Ibschier Sogn

(Ibsker Sogn)


Bunde:


1.      Jens Hansen

2.      Hindze Hansen (Udlagt till Øbr. Lieut. Michell Echstein)

3.      Niels Ibsen

4.      Peder Lauridsen

5.      Hans Pedersen

6.      Morten Nielsen

7.      Jep Madsen

8.      Anders Hansen

9.      David Oellsens enke (sic, s.b. David Wolsens enke)

10.  Mads Ibsen

11.  Knud Christensen

12.  Anders Oellsen

13.  Claus Køller

14.  Hans Hansen

15.  Michel Gramb

16.  Peder Munch

17.  Lasse Juell

18.  Jørgen Laursen

19.  Laurs Carlsen

20.  Jens Rytter

21.  Morten Hansen

22.  Laurs Esbiørnsen

23.  Peder Ollsen

24.  Mougns Meyesen

25.  Anders Rasmussen

26.  Carll Mathiesen

27.  Hans Skotte

28.  Jens Andersen

29.  Anders Rasmussen

30.  Niels Christensen

31.  Niels Jensen

32.  Mads Oellsen

33.  Jens Rasmussen i Paradis

34.  Esbørn Esbørnsen

35.  Morten Nielsen

36.  Hans Mortensen


Vaarneder:


Rasmus Jensen i Noregaard [1 Vdg.]

Hans Jacobsen, Machabeusis bunde [2 Vdg.]

Laurids Michelsen, Præsteboe [3 Vdg.]

Hans Weidemand [4 Vdg.]

Niels Bentsen, Machabeus bunde [5 Vdg.]

Claus Gagge [6 Vdg.]

Hans Oellsen i Puggegaard [7 Vdg.]

Mads Pedersen [8 Vdg.]

Morten Jensen i Hallegaard [9 Vdg.]

Markus Rasmussen i Brandegaard [10 Vdg.]

Rasmus Marchussen [11 Vdg.]

Hans Jensen i Elledsgaard [12 Vdg.]

Capitein Lillie i Frendegaard [13 Vdg.]

Anders Jørgensen i Paradisgaard [Bartelegaard, 14 Vdg.]

Gudbørn Hansen [15 Vdg.]

Carll Nielsen, Axeboe [16 Vdg.]

Hans Hansen [17 Vdg.]

Hans Michelsen i Houfmandsgaard [18 Vdg.]

Kaare Svendsen i Kirkeboet [19 Vdg.]

Olle Skomager [22 Vdg.]

Hans Oelsen i Aarsdalle [21 Vdg.]

Jacob Jacobsen [20 Vdg.]
Sønder Herridt

(Sønder Herred)
Boelschier Sogn

(Bodilsker Sogn)


Bunde:


1.      Hans Ibsen

2.      Mougns Hansen

3.      Jens Mougnsen

4.      Hans Lauridsen

5.      Hans Pedersen

6.      Laurids Aristsen

7.      Bartholomeus Sander

8.      Rasmus Hansen

9.      Peder Oellsen

10.  Jep Rasmussen

11.  Jens Svendsen

12.  Søfren Pedersen

13.  Laurids Juell

14.  Hans Pedersen

15.  Hans Rasmussen

16.  Mads Pedersen

17.  Jens Rasmussen

18.  Peder Hansen

19.  Hans Munch

20.  Jep Paaler

21.  Jacob Møller

22.  Olle Suedbiørnsen

23.  Anders Lauridsen

24.  Peder Rasmussen

25.  Oelle Oellsen

26.  Morten Michellsen

27.  Olluf Knudsen

28.  Hans Persen

29.  Hans Lauridsen

30.  Laurids Pedersen

31.  Mougns Munch

32.  Peder Rasmussen

33.  Oelle Jensen

34.  Lasse Brand

35.  Rasmus Hansen

36.  Anders Mortensen

37.  Mougns Pedersen

38.  Oele Munch

39.  Knud Pedersen


Vaarneder:


Peder Jensen, Peder Laursens bunde i Rønne [7 Vdg.]

Juett Nielsen, Berilld Hansens bunde [6 Vdg.]

Jørgen Boene i Nexøe [14 Vdg.]

Hans Oellsen [8 Vdg.]

Hans Michelsen i Lille Canichegaarden [10 Vdg.]

Hans Jensen i Kyllingegaard [11 Vdg.]

Peder Laursen i Thornegaard [3 Vdg.]

Peder Madsen i Kattesletgaarder, Vallingsgaards bunde [1 Vdg.]

Peder Laursen i Krusegaard [2 Vdg.]

Rasmus Mortensen, Vallingsgaards bunde [5 Vdg.]

Hans Esbernsen, Sigvardt Gaggis bunde [9 Vdg.]

Michel Andersen, Kirkeboe [13 Vdg.]

Elias Rasmussen [4 Vdg.]

Jens Andersen, Kirkeboet [12 Vdg.]
Pollschier Sogn

(Poulsker Sogn)


Bunde:


1.      Simon Jacobsen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

2.      Jørgen Jacobsen (Udlagt til Arent Simonsen udi Kiøbenhafn)

3.      Morten Hansen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

4.      Jens Andersen (Udlagt til Capitain Vøgler)

5.      Peder Jensen (Udlagt til Obr. Lieutenant Michel Echstein)

6.      Mougns Eskildsen (Udlagt til Capit. Vøgler)

7.      Morten Madsen (Udlagt til Velb. Jacob Grubbe)

8.      Jep Nielsen (Udlagt til Velb. Jacob Grubbe)

9.      Jens Hansen (Udlagt til Velb. Jacob Grubbe)

10.  Jørgen Hansen (Udlagt til Capitain Vøgler)

11.  Hans Mortensen (Udlagt til Obr. Lieutenant Michel Echstein)

12.  Jep Ibsen

13.  Jens Ibsen (Udlagt til Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhafn)

14.  Niels Mougnsen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)

15.  Jens Knudsen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)

16.  Jens Knudsen

17.  Rasmus Nielsen (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)

18.  Niels Lauridsen (Udlagt til Velb. Steen Bille)

19.  Oelle Nordbagge (Udlagt til Capitain Vøgler)

20.  Hans Laursen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

21.  Morten Pedersen

22.  Knud Hansen

23.  Knud Hansen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

24.  Mads Jyede (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

25.  Jens Hansen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

26.  Jens Due (Udlagt til Obr. Lieut. Echstein)

27.  Morten Berildsen

28.  Peder Pedersen (Udlagt til Universitete eller Hans Svene)

29.  Peder Pedersen (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)

30.  Rasmus Haemand (Carsten Schenk, Lorrenz Peitersen, og Bendix Hermand af Lübech)

31.  --- (Carsten Schenk, Lorrenz Peitersen, og Bendix Hermand af Lübech udlagt)

32.  Lauridts Poufllsen (Udlagt til Obr. Michel Echstein)

33.  Jep Pedersen (Carsten Schenk, Lorrenz Peitersen, og Bendix Hermand af Lübech udlagt)

34.  Jens Mortensen (Udlagt til Major Buffert)

35.  Peder Ødbørnsen (Udlagt til Velb. Steen Billde)

36.  Peder Mortensen (Udlagt til Capitain Vøgler)

37.  Lasse Brandt (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)

38.  Anders Mortensen (Udlagt til Capitain Vøgler)

39.  Peder Udde (Udlagt til Capitain Gander)


Vaarneder:


Throells Hansen, Machabeusis bunde (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshaufn) [3 Vdg.]

Hans Hansen, Kaniche bunde [13 Vdg.]

Peder Rasmussen, Olle Koefoeds bunde [5 Vdg.]

Hans Hansen [12 Vdg.]

Anders Hansen, Olle Koefoeds bunde [4 Vdg.]

Hans Jensen, Graaboes bunde [9 Vdg.]

Arist Hansen, Olle Koefoeds bunde [8 Vdg.]

Hans Lange, Axebunde [1 Vdg.]

Jørgen Laursen, Axebunde [2 Vdg.]

Hans Mougnsen, Axebunde [14 Vdg.]

Mads Buch, Axebunde [11 Vdg.]

Jens Jensen [6 Vdg.]

Erich Mougnsen [10 Vdg.]

Hans Christoffersen [7 Vdg.]
Pederschier Sogn

(Pedersker Sogn)


Bunde:


1.      Laurids Hiort (Velb. Otho Marsvins arfuinger)

2.      Svend Ibsen (Udlagt till Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhaufn)

3.      Erich Andersen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)

4.      Niels Jensen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)

5.      Rasmus Jørgensen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)

6.      Jens Pedersen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)

7.      Torkild Pedersen

8.      Jens Hansen

9.      Rasmus Hansen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)

10.  Hans Køhler (Udlagt til Ober. Lieut. Michel Echstein)

11.  Knud Rasmussen

12.  Mads Rasmussen

13.  Anders Hansen (Velb. Ottho Marsvins arfuinger)

14.  Olle Pedersen (Udlagt till Capitain Casper Gander)

15.  Mads Jensen (Udlagt til Ober. Lieut. Michel Echstein)

16.  Peder Jensen (Udlagt til Obr. Rachhaubts efterlefuerske)

17.  Niels Pedersen (Velb. Steen Bildis part i Dammegaarder)

18.  Oelle Jensen (Udlagt til Dirich Jorden i Blegind, og Nicolaus von Morlau Ko. Ma. Stalmester)

19.  Præsten bruger jorden (Udlagt til Capitain Jens Bruns efterlefuerske)

20.  Arist Aristsen (Udlagt til sl. Anders Hansens børn i Malmøe)

21.  Hans Aristsen (M. Niels Friis)

22.  Gudbørn Hansen (Udlagt til Obr. Lieut. Poufl Brefeld)

23.  Peder Søfrensen (Udlagt til sl. Anders Hansens børn i Malmøe)

24.  Claus Madsen (Udlagt til Velb. Biørn Ulfeld)

25.  Simon Christoffersen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

26.  Lasse Hansen (Udlagt til sl. Adam Krampis efterlefuerske)

27.  Olle Rasmussen (Udlagt til Velb. Biørn Ulfeld)

28.  Laurids Jacobsen (Wilhelm Dichmands arfvinger i Mallmøe)

29.  Jens Lauridsen (Wilhelm Dichmands arfvinger i Mallmøe)

30.  Jørgen Pedersen (Wilhelm Dichmands arfvinger i Mallmøe)


Vaarneder:


Hans Poufllsen i Aagaard, Olle Koefoed bunde [2 Vdg.]

Anders Schomager, Claus Gaggis bunde [11 Vdg.]

Laurids Pedersen, Vallindsgaards bunde [3 Vdg.]

Peder Poulsen, Graaboes bunde [7 Vdg.]

Peder Lauridsen Jyede [8 Vdg.]

Gudbiørn Hansen [1 Vdg.]

Laurids Thommesen [4 Vdg.]

Jørgen Hansen, Axseboe [6 Vdg.]

Jacob Hansen [5 Vdg.]

Rasmus Hansen, Kirkeboe [12 Vdg.]

Niels Jensen [10 Vdg.]

Jens Biørnsen [9 Vdg.]
Aakier Sogn

(Åker Sogn)


Bunde:


1.      Niels Lauridsen

2.      Peder Bendsen (Sl. Malte Juls arfuinger)

3.      Michel Sortt (Sl. Malte Juls arfuinger)

4.      Esbern Munch (Sl. Malte Juls arfuinger)

5.      Poufll Jensen

6.      Jep Svendsen

7.      Peder Brand

8.      Peder Nielsen

9.      Peder Rasmussen

10.  Søfren Nielsen

11.  B. Christen Gregersen, bruger jorden

12.  B. Christen Gregersen, bruger jorden

13.  Søfren Rasmussen

14.  Niels Pedersen

15.  Christoffer Oellsen

16.  Hans Jensen

17.  Gudbørn Mortensen

18.  Morten Jensen

19.  Morten Jensen

20.  Peder Michellsen

21.  Therkilld Andersen

22.  Michell Hansen

23.  Peder Hansen

24.  Jørgen Rasmussen

25.  Jørgen Udde

26.  Hans Rasmussen

27.  Jens Hansen

28.  Jep Pedersen

29.  Rasmus Nielsen

30.  Peder Hansen

31.  Jep Lassen

32.  Jesper Munch

33.  Niels Hansen, Herridsfouget

34.  Jens Brand

35.  Jens Juell

36.  Jens Hansen

37.  Rasmus Hansen

38.  Peder Mougnsen

39.  Rasmus Lauridsen

40.  Jens Hansen

41.  Jens Mougnsen

42.  Jep Lauridsen

43.  Jens Pedersen

44.  Rasmus Jensen

45.  Jens Poufllsen

46.  Hans Mougnsen

47.  Rasmus Esbernsen

48.  Claus Jensen

49.  Jep Buch

50.  Arist Buch

51.  Niels Pedersen

52.  Mougns Ibsen

53.  Peder Pedersen

54.  Rasmus Pedersen

55.  Rasmus Pedersen

56.  Peder Hansen

57.  Jens Ibsen

58.  Sadzer Hansen

59.  Henrich Jensen

60.  [Hans] Erichsen

61.  Oelle Hansen

62.  Berendt Schouf Riider

63.  Hans Clausen

64.  Hans Oellsen

65.  Dirich Pedersen

66.  Morten Rasmussen

67.  Niels Pedersen


Vaarneder:


Peder Ibsen [13 Vdg.]

Jens Sudbersen, Graaboes bunde [3 Vdg.]

Jens Persen, Claus Gagges bunde [5 Vdg.]

Laurids Juell, Mads Koefoeds bunde [25 Vdg.]

Christian Jacobsen, Landsdommers bunde [6 Vdg.]

Rasmus Pedersen, Sigvart Gagges bunde [2 Vdg.]

Bent Persen i Lille Myregaard [1 Vdg.]

Mads Nielsen i Bekegaard [9 Vdg.]

Anders Jensen, Koefoeds bunde [14 Vdg.]

Hans [Petersen], Mads Koefoeds bunde [17 Vdg.]

Jens Munch, Christen Laursens bunde i Rønne [16 Vdg.]

Jens Jensen, Vellindsgaard Nyedags bunde [18 Vdg.]

Rasmus Oellsen, Sigvard Gagges bunde [4 Vdg.]

Sadzer Hiulmager, Hans Berildsens bunde [8 Vdg.]

Michel Pedersen, Claus Gagges bunde [11 Vdg.]

Jep Hansen, Grobboes bunde [12 Vdg.]

Poufll Jensen i Hallegaard [15 Vdg.]

Rasmus Jensen i Spieldelgaard (di fatige be komit) [20 Vdg.]

Peder Hansen [22 Vdg.]

Berilld Hansen [24 Vdg.]

Peder Hansen i Baggergaard [21 Vdg.]

Laurids Pedersen [10 Vdg.]

Schourider Gaarden i Faareby, quit for hans tieneste [23 Vdg.]

Claus Christoffersen, quit Saugschiergaard [19 Vdg.]

Svend Jensen, Hans Berilldsens bunde [7 Vdg.]


Disse efterskrifuer tvende Udbyggere hafuer full goe paa Kongl. Ma. veigne beuilgit nogen market skalhafer, okgifue der af aarlig til Slottedt:

Jep Hansen Bek i huset som staar paa Brogaards grund

Hans Jensen paa Rund Lochen
Vester Herridt

(Vester Herred)
Nylaurschier Sogn

(Nylars Sogn)


Bunde:


1.      Hans Pedersen

2.      Hans Pedersen

3.      Anders Pedersen (Udlagt til Adam Krampis efterefuerske)

4.      Jens Spager (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhafn)

5.      Vester Jensen

6.      Hans Hansen

7.      Jens Jacobsen

8.      Jens Nielsen (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhfn)

9.      Peder Michelsen (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhfn)

10.  Claus Jacobsen

11.  Hans Pedersen

12.  Therkeld Pedersen

13.  Jep Pedersen

14.  Hans Jensen

15.  Hans Nielsen og Rasmus Hildebrannd

16.  Dend gaard hafuer verity øde

17.  Jens Jensen

18.  Jens Ibsen

19.  Rasmus Hildebrannd

20.  Jens Pedersen

21.  Erich Mougnsen

22.  Christoffer Meisener

23.  Peder Nielsen

24.  Jens Jensen

25.  Rasmus Mortensen

26.  Rasmus Hansen

27.  Hans Nielsen

28.  Mougns Mougnsen

29.  Jacob Pedersen (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhafn)

30.  Hans Adamsen

31.  Jacob Jensen

32.  Niels Rasmussen

33.  Mougns Hansen

34.  Mougns Espernsen

35.  Hans Soert (Udlagt til Doct. Hans Svene i Kiøbenhafn)


Vaarneder:


Hans Pedersen i Baasegaard [4 Vdg.]

Niels Oellsen, Sigvard Gaggis bunde [7 Vdg.]

Anders Pedersen [6 Vdg.]

Niels Jacobsen [5 Vdg.]

Peder Pedersen [1 Vdg.]

Oelle Andersen [2 Vdg.]

Jacob Michelsen [3 Vdg.]

Svend Mougnsen [8 Vdg.]


Arnager, et fiskelege:


Hans Jacobsen Frost

Tommis Møller af et Stæl

Michel Gorresen

Jens Hansen

Rasmus Reinholtsen

Jørgen Pedersen

Rasmus Hansen

Peder Hansen

Madts Søfrensen

Sigvardt Nielsen

Madts Søfrensen
Vestermarck Sogn

(Vestermarie Sogn)


Bunde:


1.      Peder Jensen

2.      Peder Andersen

3.      Peder Oellsen

4.      Thommis Hansen (Udlagt til Ober. Lieut. Echstein)

5.      Willum Pedersen

6.      Anders Pedersen

7.      Hans Lauridsen (Udlagt til Ober. Lieut. Echstein)

8.      Peder Mougnsen

9.      Thommis Michelsen

10.  Jørgen Hansen (Byefogden i Rønne oppebehr pro officio)

11.  Peder Høeg

12.  Jens Lauridsen

13.  Peder Hansen

14.  Peder Hansen

15.  Niels Jensen

16.  Hans Pedersen

17.  Jep Ibsen

18.  Jørgen Andersen

19.  Anders Pedersen

20.  Hans Fyen

21.  Erich Jensen

22.  Mads Hollst

23.  Jep Nielsen

24.  Hans Mougnsen

25.  Peder Rasmussen

26.  Jens Pedersen

27.  Olle Madsen (Byefogden i Rønne oppebehr pro officio)

28.  Hans Madsen (Byefogden i Rønne oppebehr pro officio)

29.  Sigvardt Rasmussen

30.  Claus Mougnsen

31.  Laurids Jørgensen

32.  Hr. Rasmus Andersen bruger jorden (Udlagt til Fru Margrete Holkes sl. Jens Høgs)

33.  Thue Lauridsen

34.  Thue Laursen

35.  Mougns Koefoed

36.  Morten Thræbeen

37.  Hans Ibsen

38.  Adzer Esbernsen

39.  Jep Hansen

40.  Hans Pedersen

41.  Morten Hansen

42.  Isach Pouflsen

43.  Morten Stephensen

44.  Niels Jyede

45.  Jens Nielsen

46.  Jep Mougnsen

47.  Hans Ibsen

48.  Hans Madsen

49.  Rasmus Koefoed

50.  Jørgen Hansen

51.  Hans Christoffersen

52.  Hans Rehmmer

53.  Remmer Hansen

54.  Peder Hermandsen

55.  Niels Lolle

56.  Laurids Erichsen

57.  Hans Hansen

58.  Søfren Suedersen

59.  Jørgen Andersen

60.  Mougns Lauridsen

61.  Laurids Michelsen

62.  Laurids Andersen

63.  Niels Hansen

64.  Peder Ibsen (Udlagt til Obr. Lieut. Echstein)

65.  Jens Mougnsen

66.  Niels Børresen

67.  Hans Andersen

68.  Niels Andersen


Vaarneder:


Laurids Madsen, Oele Koefods bunde [15 Vdg.]

Jens Esbernsen [17 Vdg.]

Hans Andersen [11 Vdg.]

Rasmus Hansen paa Vestergaard (Landsdommer oppebehr landgildet) [8 Vdg.]

Mougns Pedersen, Peder Koefoeds bunde [10 Vdg.]

Hans Jensen [18 Vdg.]

Rasmus Zadzersen [13 Vdg.]

Bent Laursen Skreder [14 Vdg.]

Peder, Landsdommers bunde [7 Vdg.]

Peder Jensen (Landsdommer oppebehr for sin bestilling) [9 Vdg.]

Jørgen Persen [3 Vdg.]

Joen Hansen, Hospitalls bunde [4 Vdg.]

Hans Mougnsen [2 Vdg.]

Mougns Skredder [1 Vdg.]

Hans Lauridsen [16 Vdg.]

Boe Jensen [5 Vdg.]

Hans Oellsen [6 Vdg.]

Hans Hindzen [12 Vdg.]
Knudschier Sogn

(Knudsker Sogn)


Bunde:


1.      Anders Pedersen

2.      Jens Søfrensen

3.      Morten Ibsen

4.      Henrich Pedersen

5.      Esbern Andersen

6.      Jens Pedersen

7.      Erland Persen

8.      Niels Koefoed

9.      Peder Lauridsen

10.  Anders Esbernsen

11.  Peder Clausen

12.  Peder Nielsen

13.  Niels Persen

14.  Claus Pedersen

15.  Jens Knudsen

16.  Hans Clausen

17.  Jens Andskersen i Rønne

18.  Hans Lauridsen i Rønne

19.  Borgemester Peder Laursen udi Rønde

20.  Hermand Bone Mortensen

21.  Claus Erichsen

22.  Esbern Jørgensen

23.  Mougns Hansen

24.  Sejer Erichsen

25.  Jens Nielsen

26.  Peder Hansen

27.  Oelle Henrichsen

28.  Morten Nielsen

29.  Niels Jensen

30.  Jens Jensen


Vaarneder:


Lisebeth Peder Koefoeds [1 Vdg.]

Peder Jacobsen

Cortt Pedersen

Hans Pedersen ([5 Vdg.]

Esbern Nielsen

Hr. Jens [= Jens Lauritsen Malmøe, 6 Vdg.]

Jep Madsen

Christen Christensen, Kirkeboe [8 Vdg.]
Nykier Sogen

(Nyker Sogn)


Bunde:


1.      Peder Laursen

2.      Joen Oellsen

3.      Peder Nielsen (Udlagt Hans Jensen paa Christianshafn)

4.      Poufll Andersen

5.      Anders Erichsen

6.      Jens Hansen

7.      Eiler Hansen

8.      Hylleborg sl. Hans Jensens (sic, should be: sl. Hr. Jenses = Sognepræst Jens/Johannes Nielsen Jennum)

9.      Rasmus Hansen

10.  Jep Pedersen

11.  Kirstine Arist Andersen

12.  Mads Jensen

13.  Frands Jacobsen

14.  Morten Mannd (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshafn)

15.  Peder Nielsen til dend gaard, er lagt til dend 16 grd. i tallit.

16.  Gaard hafuer en lang sommelig tid faaed [???] Eyendom ere af landgildet lagtt til dend 15 bunde i tallit, huilchet hand schall betalle eftter hans gaards landgillde.

17.  Peder Oellsen

18.  Olle Nielsen

19.  Margrete Peder Erichsens

20.  Niels Madsen

21.  Per Stååle

22.  Hans Mougnsen

23.  Elsebe Niels Hansens

24.  Terkell Pedersen

25.  Niels Terkellsen

26.  Hans Ødbørnsen

27.  Peder Buch, gaard er en fæstegaard (Peder Oelsen Thingskriver oppebær for sin bestilling)

28.  Hans Aristsen


Vaarneder:


Peder Mortensen, Oele Kofoeds bunde [10 Vdg.]

Peder Nielsen, Landsdommers bunde (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshaufn) [11 Vdg.]

Peder Rasmussen, Landsdommers bunde [8 Vdg.]

Søfren Mand, Peder Koefoeds bunde [13 Vdg.]

Peder Pedersen, Graaboes bunde [2 Vdg.]

Rasmus Ibsen [4 Vdg.]

Jacob Jensen [14 Vdg.]

Hans Biørnsen, Peder Koefoeds bunde [9 Vdg.]

Morten Pedersen, Landsdommers bunde [5 Vdg.]

Jens Lassen [15 Vdg.]

Hans Oellsen i Hallegaard [3 Vdg.]

Ødbørn Hansen [7 Vdg.]

Peder Kurvig [1 Vdg.]

Oluf Pedersen [6 Vdg.]

Peder Straale, Kirkeboe [12 Vdg.]
Norre Herridt

(Nørre Herred)
Clemindschier Sogn

(Klemensker Sogn)


Bunde:


1.      Hans Mougnsen

2.      Anders Kurre

3.      Anders Hansen

4.      Mougns Mougnsen

5.      Mougns Mougnsen

6.      Peder Lauridsen

7.      Mads Mougnsen

8.      Laurids Esbersen

9.      Peder Andersen

10.  Hans Mortensen

11.  Peder Kurre

12.  Peder Frendesen

13.  Hans Hansen

14.  Laurids Andersen

15.  Hans Jensen

16.  Hermand Frendesen (Udlagt til Capitain Jacob Andersen)

17.  Thorben Oellsen

18.  Olle Rasmussen

19.  Mougns Oellsen

20.  Laurids Hansen, Herridsfoget

21.  Anders Mougnsen

22.  Jørgen Lauridsen

23.  Olluf Nielsen

24.  Hans Nielsen

25.  Peder Nielsen i Spidzgaard

26.  Jens Lauridsen

27.  Svend Nielsen

28.  Peder Pedersen

29.  Peder Mouridsen

30.  Olle Biørnsen

31.  Laurids Pedersen

32.  Mads Aagesen

33.  Jep Pedersen (Udlagt til Rasmus Hellekrandis efterlefuerske i Kiøbenhafn)

34.  Jens Rasmussen

35.  Laurids Køller - er en Vaarnede bunde, dag er liguel antig intet lant skattebønder nu som og i de andre jordeliger af skattebøger til Slottet. (Udlagt til Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhafn)

36.  Michel Jensen

37.  Hans Laursen

38.  Hans Ibsen

39.  Morten Oellsen

40.  Oelle Nielsen

41.  Anders Lauridsen

42.  Niels Oellsen

43.  Jep Hansen

44.  Adzer Andersen

45.  Oelle Lauridsen

46.  Niels Boesen

47.  Morten Nielsen

48.  Peder Andersen

49.  Jens Skredder

50.  Hans Rasmussen

51.  Svend Nielsen

52.  Esbern Jørgensen

53.  Peder Smid (Brugit ved Simlegaards grund)

54.  Rasmus Hansen

55.  Rasmus Hansen

56.  Hans Nielsen

57.  Hans Nielsen

58.  Herlof Hansen (Udlagt til Karen sl. Rasmus Heldekrandis i Kiøbenhafn)

59.  Svend Hansen

60.  Jens Oellsen

61.  Jep Mougnsen

62.  Mougns Ibsen

63.  Anders Nielsen

64.  Espern Laursen

65.  Abraham Hansen (Udlagt til Obr. Leiut. Echstein)

66.  Jep Jensen

67.  Bendt Hansen

68.  Hans Simensen

69.  Peder Christensen


Vaarneder:


Jep Hansen, Graaboes bunde [2 Vdg.]

Esbern Jørgensen [11 Vdg.]

Anders Hansen i Toftegaard [3 Vdg.]

Peder Ibsen, Graaboes bunde [15 Vdg.]

Peder Jensen i Nyegaard, Landsdom. [14 Vdg.]

Laurids Jensen i Aagaard [9 Vdg.]

Anders Pedersen [5 Vdg.]

Mads Hansen [4 Vdg.]

Jep Staalle [6 Vdg.]

Niels Hansen [13 Vdg.]

Michel Hansen, Landsdommer bunde (Landsdommer oppebehr ved tagen di 2 phd. smør, som ydi til Slotedt) [8 Vdg.]

Claus Hansen, Landsdommer bunde (Landsdommer oppebehr di 6 phd. smør af andre Landgilde) [12 Vdg.]

Olluf Lauridsen [1 Vdg.]

Laurids Pedersen [7 Vdg.]

Niels Andersen, Landsdommer bunde (Landsdommer oppebehr, huis der gifuit for unden de 7 phd. smør) [10 Vdg., s.b. Niels Ambrosen]
Rydschier Sogn

(Rutsker Sogn)


Bunde:


1.      Jens Møller

2.      Thoer Laursen, Kirkeverger

3.      Niels Andersen i Kaasebye

4.      Anders Larsen

5.      Niels Andersen

6.      Anders Davidsen

7.      Mads Høeg

8.      Hans Svendsen

9.      Peder Efuersen

10.  Hans Jørgensen

11.  Peder Jørgensen

12.  Anders Rasmussen

13.  Peder Jensen

14.  Hans Knudsen

15.  Peder Jensen Kag

16.  Er Borregaard af ligger (Er til aarlig at kortning af brugis til Slottet jorden)

17.  Bent Hansen

18.  Anders Nielsen

19.  Niels Andersen

20.  Frandts Nielsen

21.  Hans Rasmussen

22.  Peder Rasmussen (Udlagt til Obr. Lieut. Echstein)

23.  Niels Jørgensen

24.  Laurids Pedersen

25.  Præsten

26.  Hans Mougnsen

27.  Jens Jensen

28.  Hans Jensen

29.  Peder Lauridsen

30.  Laurids Simensen

31.  Peder Ibsen

32.  Hr. Jens [= Jens Hansen Sode (c.1603-1654)]

33.  Abraham Hansen

34.  Jens Ibsen

35.  Peder Mougnsen

36.  Anders Jensen (Til Obr. Lieut. Echstein udlagt)

37.  Laurids Jacobsen (Udlagt til sl. Adam Krampes efterlefuerske her udi lodtagen fra 174-1/2, de 31st er af hende igien udlagt til nogen under officerer)

38.  Hans Hansen

39.  Bent Hansen i Hasle (Udlagt till Svend Oelsen, førige Lieut. hans andpart for 117 Fr.)

40.  Anders Rasmussen

41.  Olluf Pedersen

42.  Hans Andersen

43.  Peder Mougnsen

44.  Niels Ibsen

45.  Hans Ibsen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)

46.  Peder Jørgensen

47.  Hans Laursen

48.  Mads Lang


Vaarneder:


Michel Thydsk [7 Vdg.]

Peder Smid i Kieregaard [4 Vdg.]

Peder Andersen [3 Vdg.]

Jens Sødbersen [2 Vdg.]

Laurs Laursen i Frigaard [1 Vdg.]

Morten Aridtsen [5 Vdg.]

Olluf Mougnsen [8 Vdg.]

Hans Hansen, Landsdommers bunde [6 Vdg.]
Oellsckier Sognn

(Olsker Sogn)


Bunde:


1.      Jens Hansen

2.      Hans Mortensen

3.      Hans Mortensen

4.      Hans Rasmussen

5.      Jens Hansen

6.      Clemmind Jensen

7.      Hans Thruidsen (Udlagt til hvem?)

8.      Peder Nielsen

9.      Mougns Jørgensen

10.  Hr. Jens i Ollskier Sogn bruger jorden [= Jens Mortensen Hvass]

11.  Anders Joensen

12.  Jens Andersen

13.  Peder Hansen (Udlagt til Adam Krampis efterlefuerske)

14.  Jep Mougnsen

15.  Laurids Lauridsen

16.  Peder Hansen

17.  Mougns Nielsen

18.  Hans Hansen

19.  Jens Rasmussen

20.  Oelle Pedersen

21.  Dirich Mortensen

22.  Jens Mortensen

23.  Peder Rasmussen

24.  Mougns Jørgensen

25.  Morten Rasmussen

26.  Niels Hansen

27.  Niels Nielsen

28.  Laurids Lauridsen

29.  Laurids Hollender

30.  Jørgen Mougnsen

31.  Jørgen Nielsen

32.  Oelle Ibsen

33.  Rasmus Hansen

34.  Anders Thruidsen

35.  Jørgen Oellsen


Vaarneder:


Jørgen Nielsen [1 Vdg.]

Svend Mougnsen [2 Vdg.]

Olluf Laursen i Kirkebo [3 Vdg.]

Henrich Persen i Kirkeboet [4 Vdg.]

Sandvig:

Jacob Madsen: aarligen af et stoke jord.
Røe Sogn

(Rø Sogn)


Bunde:


1.      Peder Hansen

2.      Arent Pedersen

3.      Jørgen Lauridsen

4.      Hans Andersen

5.      Remmer Pedersen

6.      Erich Rasmussen

7.      Peder Skredder (Udlagt till Capitain Jacob Andersen)

8.      Laurids Rasmussen

9.      Hans Pedersens enke

10.  Carsten Aagesen

11.  Hans Fredrichsen

12.  Olluf Hansen

13.  Niels Andersen

14.  Jens Ibsen

15.  Peder Jyede

16.  Hans Jørgensen

17.  Jørgen Rasmussens enke

18.  Hans Hansen

19.  Hr. Peder [= Peder Jensen Lund (died 1653)?]

20.  Mads Efverdsen

21.  Hans Pedersen

22.  Øde af Degnen bruger jorden

23.  Mougns Hansen

24.  Niels Mougnsen

25.  Rasmus Jensen

26.  Jørgen Laursen

27.  Laurids Michelsen


Vaarneder:


Laurids Hansen [6 Vdg.]

Esbern Esbernsen [1 Vdg.]

Jens Hansen [7 Vdg.]

Anders Laursen Spelling [2 Vdg.]

Peder Kurre [8 Vdg.]

Hans Nielsen i Kirkeboet [3 Vdg.]

Peder Jørgensen i Kirkeboet [5 Vdg.]

Hans Espernsen [9. Vdg.]

Allbrecht Henrichsen i Hellig Dommen (Udlagt till Hans Jensen paa Christianshafn) [4 Vdg.]
Efter Schrifne Gaarde og Jordegoedts hafuer Hans Ko. Ma. bekommit til Vederlig, at Vellb. Jokum Graaboe liggendis paa Borringhollmb, af skylder efter mageskifte, af Ko. Ma. bref som foelleger.


Clemmidschier Sogn:


Simlegaard (Brugis af Obr. Lieuten. Echstein)

Peder Ibsen

Jep Hansen

Jacob Pedersen

Peder Nielsen

Laurids Hansen


Oelschier Sogn:


Poufll Therkellsen

Mougns Hansen


Nyekier Sogn:


Peder Pedersen


Østermarch Sogn:


Hans Jensen

Olluf Ibsen

Carsten Jacobsen

Hans Pedersen (Landsdommer fri pro officio)

Jens Ibsen


Pofuellschier Sogn:


Hans Jensen


Pederschier Sogn:


Peder Poufllsen

Hans Veidemand


Aakier Sognn:


Jens Sødbersen

Hans Jacobsen

Jep Hansen i Pibergaarden


Clemmedschier Sougn:


Hans Svendsen

Jens Arfuidsen

Peder Smid
Christopher Gøes till hans mageskifte:


Østerlaurschier Sougn Vaarneder:


Rasmus Laursen

Hans Michelsen

Biørn Andersen af et hus ved Gudium

Hans Arristsen


Østermarch Sogn:


Hans Mougnsen

Biørn Jensen

Anders Skreder af et hus

Peder Buk af et hus
Peder Koefoed førige Landsdommer goedts, som till Hans Ma. af larnen blef forteut.


Nyckier Sogn Vaarneder:


Morten Pedersen paa Salthollmb (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshafn)

Peder Nielsen (Udlagt til Hans Jensen paa Christianshafn)

Peder Rasmussen


Pederschier Sognn:


Niels Jensen


Dog Jokum Grubbis, Christopher Bipes, och afgangne Mads Koefoeds goeds. Serdelis at giøre rigtig heed forre.Contact me at: Norman Lee Madsen, Toronto, Ontario, Canada


| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |