| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |Hindsgavl Amt Matrikel af 1664


The parishes comprising the old Hindsgavl county are now part of Vends
district, except for Tanderup parish and Bågø island - which are now part of Båg district.
Middelfart Sogn:


Kirkens Jorder Skrilling Mark: Niels Jørgensen i Svendstrup.


Fænø: Jesper Christensen; Peder Michelsen; Jørgen Hieresen; Jens Ibsen.


Vejlby Sogn:


Kirkens Jorder: Søren Andersen i Stavrby øde; Hans Skræder i Avlby øde; Ole Pedersen i Kustrup.


Vejlby: Peder Jensen; Hans Lauridsen; Peder Hansen; Rasmus Rasmussen; Jep Pedersen; Peder Nielsen; Jep Hansen; Niels Hansen; Anders Nielsen; Jens Christensen; Laurids Clemmedsen; Jens Lauridsen; Hans Hansen; Peder Nielsen; Niels Smed; Jesper Andersen; Jens Jørgensen; Peder Sørensen. Brodde: Jørgen Andersen. Gade huse uden avl: Jens (Vase?); Peder Nielsen. Gade huse med avl: Jørgen Henrichsen; Rasmus Jensen til Kirken; Christopher Skræder af Hl. Rasmus Olsens gaard grund i Røjle.

Stavrby: Ritmester Jørgen v. Pouisk; Anders Lauridsen; Peder Hansen; Hans Juel; Hans Findsen; Ole Jensen; Karen Laurids Pedersens; Peder Madsen; Hans Ibsen; Peder Pedersen; Jens Hansen; Hans Pedersen; Hans Hansen; Hans Jensen; Rasmus Laursen; Mads Pedersen; Anders Andersen. Gade huse med avl: Hans Rasmussen. Gade huse uden avl: Anders Lauridsen af Smedene; Søren Andersen.

Skærbæks Mølle med avl: Hans Pedersen.

Rubæks Mølle med ringe avl: Jens Pedersen.

Strib: Claus Murmester; Borgmester Hermand Friis i Middelfart; Jørgen Rasmussen.


Tårup: Anne Anders Thommesens; Hans Jensen. Gade huse uden avl: Hans Jørgensen; Niels Lauridsen.


Bøgelund: Oluf Clausen; Knud Andersen. Gade huse uden avl: Jep Andersen; Rasmus Olsen øde; Peder Pedersen; Jørgen Pedersen i hus uden avl; Hans Knudsen og Hans Ladefouget; Anders Jensen i gade hus med ringe avl; Anders Jørgensen. Gade huse uden avl: Laurids Nielsen.


Røjle: Lauridz Andersen; Jep Sørensen; Henrich Hansen. Gade huse uden avl: Hans Hansen af Smedene; Anne Jensdatter øde; Peder Henrichsen; Jacob Haarslev; Hr. Rasmus Olsen; Peder Ibsen; Peder Nielsen; Niels Jensen; Morten Sørensen; Hans Jørgensen; Knud Møller paa Røjle Mølle; Iver Smed; Jørgen Lauridsen; Hans Sørensen øde; Bertel Knudsen.


Avlby: Anders Knudsen; Peder Nielsen; Rasmus Hansen og Bendix Andersen; Niels Pedersen; Peder Pedersen i Avlby Gaard af brugt. Gade huse uden avl: Rasmus Mortensen. Avlby Mølle: Anders Andersen.


Kustrup: Søren Stafensen; Jens Christensen; Søren Pedersen. Gade huse: Hans Pedersen; Oluf Pedersen; Laurids Hansen paa Vejer Møllen; Laurids Nielsen Kock; Niels Thommesen.


Rorslev Sogn:


Rorslev By: Knud Nielsen hafve verit Præsten i Asperup hans annex gaard; Hans Jensen; Oluf Sørensen; Niels Sørensen; u. Hans Andersen; Rasmus Pedersen; Oluf Pedersen; Hans Smed; Peder Stafensen; et jordløs gadehus Ole Skræder paa boer; g. Hans Andersen; Søren Nielsen; et gadehus Hans Pedersen paa boer; en jord Ole Skræder; Jens Sørensen; Rasmus Clausen.


Blancke: Rasmus Nielsen; Marqvor Andersen; Hans Poulsen; Morten Poulsen; Søren Nielsen; Hans Pedersen; Jørgen Pedersen.


Asperup Sogn:


Kirke Jorder til denne Kirke: Peder Lauridsen i Baaring; en Kirke jord hafve ligget til Søren Lauridsens gaard i Asperup; et jord til Peder Marchussens gaard; Mads Smed; en jord hafve verit brugt til Niels Jensens gaard.


Asperup By: Jep Madsen; Kirsten Rasmus Nielsens; Laurids Andersen; Hans Nielsen; Peder Markussen; Rasmus Hansen; Maren Find Nielsens; Anders Nielsen. Gade huse: Niels Jensen; Hr. Jacob Erichsen; Michel Olsen; Niels Jensen; Peder Simmensen; Hans Mortensen. Gade huse uden avl: Niels Olsen.


Kærby: Otte Smed; Laurids Knudsen; Peder Olsens enke; Jens Madsen; Eiler Christophersen; Knud Hansen; Rasmus Andersen; Jep Jørgensen; Jens Hansen; Jep Nielsen; Rasmus Madsen.


Risum: Mads Sørensen; Peder Jørgensen.


Båring: Hans Madsen; Niels Hansen; Michel Jensen; Hans Skomager; Jørgen Knudsen; Laurids Madsen; Rasmus Mortensen; Stafen Andersen; Jens Hansen; Laurids Simmensen; Niels Jyde; Anders Hansen; Anders Dinesen; Hans Lauridsen; Anders Olufsens enke; Rasmus Staffensen; Niels Jensen; Christopher Snedker; Laurids Hieresen; Anders Jensen; Hans Lauridsen; Mads Smed; Hans Sørensen; Søren Jensen; Jørgen Lauridsen; Rasmus Hansen; Peder Lauridsen; Peder Olsen; Søren Hansen. Gade huse uden avl: Jørgen Skræder.


Brenderup Sogn:


Kirkens Jorder: M. Jesper; Christian ??? i Brenderup; Hans Strange ibid.; Anders Degn i Brenderup; Anders Jørgensen i Aahøjrup; Captien Peter Bront ibid.; Mads Christensen i Tierholt.


Brenderup By: Oluf Sørensen; Christopher Jørgensen; Rasmus Nielsen; Niels Jørgensen; Morten Mouridsen; M. Mads Hvid; Tomas Hansen; Christopher Michelsen; Jens Knudsen; Hans Andersen; Hans Strangesen; Niels Jespersen; Jørgen Eriksen; Jens Andersen. Gade huse uden avl: Johan Skræder; Rasmus Hvid; Anders Væver; Jørgen Skøtte; Jens Hvid; Jacob Smed; Niels Smed.


Kørstrup: Christen Nielsen; Anders Christensen; Rasmus Andersen; Anders Hansen Løber; Hans Rasmussen; Rasmus Lauridsen. Kørstrup Mølle uden avl: Envold Møller.


Tierholt: Mads Christensen.


Grarup By: Christian Gortner; Jep Madsen.


Fyllsted By: Hans Madsen; Rasmus Rasmussen; Niels Erichsen; Morten Møller; Peder Mortensen Treld - disse forskrivne 5 gaarde er nu ads og jorden bruges til Kiersgaard; Niels Rasmussen Smed; Jørgen Mouridsen; Anders Rasmussen; Hartvig Hansen; Hans Andersen Løber. Fyllsted Mølle uden avl: Hans Møller. Gade huse med avl: Hans Hansen have Niels Smeds jord i brug. Gade huse uden avl: Søren Kock; Laurids Skomager; Laurids Sørensen.


Broe: Jørgen Hansen; Rasmus Pedersen; Anders Pedersen; Peder Fisker; Jens Staffensen; Jens Smed; Knud Pedersen; Jørgen Staffensen; Hans Andersen; Hans Nielsen; Søren Poulsen paa Skærbeksgaard. Gade huse uden avl: Hans Fisker; Erich Hansen; Knud Skræder; Jørgen Pedersen; Hans Kimmer øde; Søren Poulsen; Jens Pedersen; Hiere Olufsen.


Skovs Højrup: Laurids Nielsen; Hans Sørensen; Tomas Jensen.


Å Højrup: Mads Rasmussen; Anders Jørgensen; Mads Pedersen; Jens Hansen; Jørgen Pedersen; Hans Drejer; Niels Gotfredsen.


Holse By: Knud Sørensen; Christen Jensen; Jacob Staffensen; Steen Hansen; Frandz Smed; Laurids Pedersen; Peder Jensen; Anders Ibsen.


Varbjerg: Peder Hansen; Laurids Hansen.


Harndrup Sogn:


Kirkens Jorder og Landgilde: Rasmus Nielsen i Harndrup; Jørgen Nielsen i Kirke Jord; Clemmed Olsen i Fielsted.


Harndrup By: Bertel Nielsen. Gade huse: Søren Skræder; Rasmus Sørensen; Søren Jørgensen øde; Peder Josephsen; Jørgen Skomager; gl. Jørgen Nielsen; Hans Rasmussen; Jørgen Smed; Rasmus Nielsen; Hans Knudsen; Christopher Andersen; Rasmus Nielsen; Jørgen Madsen; Niels Nielsen øde; Knud Nielsen; Niels Madsen; Hans Madsen; Niels Erichsen; Peder Nielsen; Jørgen Bødker; Anders Madsen; Rasmus Hansen; Joseph Snedker. Gade Hus uden avl: Christen Ottesen; Jørgen Olsen; Jørgen Pedersen; Poul Soldat øde, Poul Soldat; Otte Pedersen i hus; Jørgen Andersen.


Grarup: Hans Knudsen; Rasmus Knudsen.


Fjelsted Sogn:


Præsten under sin anport Kirkens Jorder: Mads Rasmussen i Kobberbøl.


Fjelsted By: Rasmus Hansen; Morten Hansen; Oluf Clemmedsen; Rasmus Knudsen; Mogens Ibsen; Niels Andersen; Søren Pedersen; Peder Michelsen; Jørgen Madsen; Jacob Pedersen. Gade huse uden avl: Hans Hansen; Peder Olufsen; Jørgen Jespersen; Christen Pedersen; Laurids Lauridsen; Anders Hansen øde; Jørgen Lauridsen; Peder Gregersen i boet; et hus Mads Jensen i bor.


Fjellerup: Mogens Hansen; Knud Nielsen; Niels Pedersen; Peder Hansen; Jep Andersen; Søren Nielsen; Niels Nielsen; Niels Jensen. Gade huse uden avl: Knud Jørgensen, Niels Tuesen disse to huse staar paa Knud Nielsens ejendoms gaards grund; Paa Peder Hansens ejendoms gaard grund have staaed 2 huse mens end er godske af brugt; Hans Jørgensen.


Sletterup: Niels Jespersen; Christen Olufsen; Oluf Nielsen; Jørgen Nielsen; Michel Pedersen. Gade huse uden avl: paa Christen Olsens ejendoms gaards grund 2 øde huse; tvende øde huse stede paa Ole Nielsens ejendoms grund; I hus paa Michel Pedersens ejendoms gaards grund som er øde.


Kobberbøl: Peder Rasmussen; Peder Andersen. Gade huse uden avl: i hus Jens Skrilling paa boer.


Gildbro Mølle: Niels Jensen; af i jord paa Sønderup i som Jørgen Nielsen staar for. . .


Rørup Sogn:


Kirkens Jorder: Jacob Degn have en Kirke Jord.


Ålsbo: Jens Olufsen; Niels Pedersen; Niels Rasmussen; Hans Pedersen; Maren Jens Pedersens; Hans Andersen; Hans Hansen; Niels Hansen. Gade huse: Jep Nielsen; Morten Skomager; Michel Nielsen; Hans Nielsen. Gade hus uden avl: Niels Andersen.


Orme: Niels Mortensen.


Dybmose: Rasmus Lauridsen, Mads Pedersen; Anders Ottesen i Dybmose gaard.


Munkegårde: Jep Nielsen; Rasmus Andersen.


Etterup: Niels Jensen; Niels Pedersen; Anders Hindsen; Niels Pedersen øde; Niels Bendtsen; Find Jensen; Søren Smed; Oluf Clausen øde; Niels Mortensen øde.


Gribsvad: Michel Poulsen; Hans Hansen. Gade huse: Laurids Jensen; Michel Jørgensen; Laurids Pedersen; Hylleborg Andersdatter; Peder Andersen; Peder Kræmmer; Hans Urselv i hus som ligger til Niels Pedersns gaard i Etterup; I hus Jens Andersen i boer ligger til Anders Hindsens gaard ibm.; I hus staar paa Hl. Steen Billes ejen grund.


Bremmerud: Mads Jensen øde.


Lille Bremmerud: I hus ligger til Laurids Nielsens gaard i Hækkebølle.


Dyrhave: Jørgen Christensen.


Astelbo: Laurids Pedersen; Laurids Jensen; Hans Nielsen. Gade huse uden avl: Laurids Graver; Poul Skomager.


Hækkebølle: Laurids Nielsen; Mogens Nielsen; Andes Christensen; Christen Jørgenen; Jørgen Sørensen; Rasmus Jørgensen; Jens Hansen.


Ved Rørup Kirke: I hus. Gade huse uden avl: I hus Gert Knudsen i boer paa Gildmose grund. Huse med ringe avl: Laurids Hansen; Michel Jørgensen; tre huse.


Gelsted Sogn:


Kirkens anport korn tjender have: Anne sl. Claus Madsen i fæste.


Præstens nyder sin anport Kirkens jorder og Landgilde: Kirkens jord som Præsten Hans Bertelsen bruger; Jørgen Hansen i Hondrup.


Gelsted By: Niels Jensen Flogt; Jens Andersen; Anders Jørgensen; Anders Hansen; Knud Hansen; Hans Lauridsen; Laurids Nielsen; Michel Hansen; Hans Lauridsen; Hans Hansen ringer boer udi Dengebolig.


Gelsted Tårup: Anders Hansen; Jens Monsen; Søren Bødker; Peder Hansen; Gregers Andersen; Anders Jørgensen; Laurids Jørgensen; Laurids Gregersen; Anders Hansen; Gregers Lauridsen; Peder Andersen; Anders Madsen. Gade huse uden avl: Anders Smed; Jacob Skomager.


Lunge: Mads Nielsen Møller af i jord som Jørgen Pedersen i Tellerup staar for; Anders Jensen; Gert Knudsen; Hans Jespersen; Mads Nielsen Jyde; Jørgen Lauridsen; Morten Lauridsen; Niels Hansen; Peder Michelsen; Peder Rasmussen; Jens Jensen. Gade huse: Jørgen Ibsen; I andet hus i gammel Præstemand paa boer.


Holme: Tue Jacobsen.


Molden: Jørgen Hansen.


Kindstrup: Niels Nielsen; Hans Lauridsen; Mads Hansen Ellegaard; Mads Floge; David Andersens gaard; til Jacob Lindenou; Anders Ibsen næsten af brugt og øde; Peder Lauridsen Smed; Michel Jespersen; Peder Nielsen; Laurids Lauridsen; Jørgen Mortensen; Anders Lauridsen; Hans Madsen.


Hønnerup: Niels Jensen øde; Mads Jensen øde; Jørgen Hansen; Martinus Trane øde; Knud Hansen; Jens Jørgensen. Gade huse uden avl: Hans Skræder; Christen Skræder; Rasmus Nielsen; Christen Knudsen.


Tryden: Jørgen Madsen.


Tanderup Sogn:


Kirkens Jorder og Landgilde: Rasmus Kock; Claus Nielsen i Haare.


Håre By: Michel Sørensen af brugt og øde; Peder Andersen; Jep Hansen; Laurids Hansen; Claus Nielsen; Niels Rasmussen; Hans Jensen Møller; Jørgen Lauridsen; Michel Jyde; Jørgen Knudsen ganske og af brugt; Oluf Ibsen øde; Bendt Lauridsen.


Hjorte Mølle uden avl: Jep Hansen. Gade huse uden avl: Jørgen Skræder; Peder Murmester; Johan Guldsmed; Hans Hansen øde; Hans Skinder øde; Gregers Jensen øde; Peder Lauridsen; Niels Lauridsen; Hans Jørgensen; Hans Smed; Niels Jensen.


Iskelund: Jep Jørgensen.


Rue: Jens Pedersen af brugt; Rasmus Jørgensen af brugt. Gade hus uden avl: Laurids Holgersen have i boed øde.


Husby Sogn:


Husby: Jep Nielsen, Niels Olufsen; Mads Hansen Skræder øde; Niels Jensen Smed; Anders Olufsen øde; Laurids Bendtsen; Niels Laugesen øde; Niels Lauridsen øde; Mads Hansen Skræder; Mads Hansen Bieremand; Anders Andersen øde; Jep Rasmussen Skomager; Peder Andersen; Jens Pedersen; Hans Lauridsen; Niels Frandsen; Jep Andersen; Jens Lauridsen; Jørgen Andersen øde; Rasmus Bang øde; Mads Hansen; Jørgen Jensen Kusk; Niels Pedersen; Anders Lauridsen; Anders Lauridsen af i gaards jord Mads Lauridsen i boede; u. Niels Olsen. Gade huse uden avl: Anders Murmester; Jacob Olsen; Jens Jørgensen; Peder Andersen øde; Mads Ottesen; Anders Erichsen; Hans Peire øde; Jens Lauridsen Haukarl.


Eskør: Niels Rasmussen; Hans Jørgensen; Claus Jespersen; Niels Pedersen.


Holme Gade Huse: Peder Jensen Skøt øde; Hans Rasmussen øde; Laurids Andersen; Peder Hansen øde; Marckus Sørensen. Gade hus uden avl: Laurids Rasmussen.


Sønder Åby: Jørgen Olufsen; Hans Gabrielsen; Mads Jørgensen øde; Morten Hansen; gl. Hans Andersen; Jesper Hansen; Niels Pedersen; Jep Pedersen øde; Niels Jensen. Gade huse: Hans Nielsen Skræder; Rasmus Hansen; Morten Viby; Hans Jensen øde; Morten Olsen øde; Jørgen Madsen øde; Albret Lauridsen øde; Niels Sommer øde; Christian Sørensen; gl. Hans Pedersen; Christen Andersen. Gade huse: Hans Rasmussen Fisker; Jep Nielsen øde; Poul Skomager; Oluf Fisker; Morten Skræder afdøde.


Hygind: Hans Rasmussen; Niels Hansen; Niels Clausen; Jørgen Staffensen; Jesper Jørgensen; Niels Hansen; Niels Fisker af i hus uden avl; Rasmus Lauridsen. Gade hus uden avl: kaldes Lusholm øde. Hygind Mølle uden avl: Staffen Stub.


Hygind Tårup: Laurids Hansen Bang; Anders Hansen.


Brandsø: Michel Erichsen.


Assens Sogn Bågø som dog ligger uden Vends Herred: Simmen Pedersen, Hans Ibsen og Hans Pedersen; Niels Pedersen og Niels Rsamussen; Jørgen Madsen og Laurids Rasmussen; Jacob Henrichsen; Jep Pedersen og Peder Ibsen; Niels Hansen og Laurs Knap; Hans Jørgensen og Laurs Pedersen. Gade huse: Laurids Jørgensen; Jørgen Hansen øde; Hans Ibsen; Jørgen Jørgensen; Jørgen Gris øde; Niels Jacobsen; Hans Jørgensen; Søren Hansen øde; Erich Lauridsen; Hans Hansen; Jep Pedersen øde.


Ørslev Sogn:


Kirkens Jorder og Landgilde: i jord som Laurids Christensen i Tellerup; I jord Peder Hieresen ibm.


Tellerup: Poul Lauridsen af brugt; Niels Nielsen; Hans Andersen af brugt; Henrich Erichsen; Hans Pedersen Lammose næsten af brugt; Laurids Christensen; Jep Hansen; Jesper Pedersen. Gade huse: Jep Hansen øde; Jesper Bødker; I hus Peder Hieresen have.


Lammose Mølle med avl: Hans Jensen.


Tylcken Mølle: Hans Nielsen.


Højbæks Mølle: Jens Olufsen.


Gammeldanes Mølle: Wefst Pedersen Møller.


Ulsrod: Mads Lauridsen.


Kærlingbjerg: Laurids Hieresen.


Ørslev By: Hans Nielsen; Knud Christensen; Niels Knudsen; Kirsten Bertels; Karen Peders; Rasmus Andersen; Tomas Sørensen; Hans Andersen; Jens Lauridsen; Rasmus Hansen; Anders Hansen; Anders Andersen; Peder Jørgensen; Anders Hansen. Gade huse uden avl: Laurids Nielsen; Jesper Henrichsen; Søren Hansen Snedker; Peder Andersen Skræder.


Ørslev Skov: Michel Jensen; Knud Pedersen øde.


Ellesø: Hans Thuesen; Laurids Jensen; Søren Andersen; Peder Ladefoget; Jørgen Madsen øde. Gade hus uden avl: Søren Nielsen i boer.


Føns Sogn:


Kirkens Jorder: Peder Degn haver i kirke jord ligger til Føns Kirke.


Føns By: Peder Andersen Halst; Niels Hansen Boej; Jørgen Lauridsen øde og af brugt; Oluf Hansen; Niels Ibsen; Laurids Hansen Boejs enke øde; Laurids Lauridsen; Laurids Hansen; Giertrud Mads Gammels; Peder Michelsen øde; Søren Hansen af brugt og øde; Hans Jørgensen; Niels Pedersen; Laurids Jørgensen; Jørgen Jespersen; Søren Gregersen; Jørgen Madsen. Gade huse uden avl: Jørgen Hansen; Morten Clausen; Peder Hl. Poul Jørgensens; Niels Christensen; Anders Jyde; Jørgen Hansen; Niels Ibsen; Niels Clausen; Jens Hansen af i hus; Niels Kieldsen; Jørgen Væver; Laurids Hansen.


Fønsskov Sparretorn: Jørgen Jensens enke af i boel udi Fønsskov; Niels Andersen have tilforn paa boed; u. Niels Hansen; Peder Pedersen; Jens Nielsen; Hans Sørensen; Knud Lauridsen; Laurids Lauridsen; Jens Jensen; Rasmus Andersen.


Rud: Jens Hansen og Tomas Murmester; Hans Hansen; Morten Clausen; Laurids Jørgensen og Rasmus Jørgensen. Gade huse uden avl: Jacob Hansen; Rasmus Jørgensen; Hans Jørgensen.


Balslev Sogn:


Kirkens Jorder og Landgilde: Knud Andersen i Balslev; Rasmus Madsen i støke jord.


Balslev By: Rasmus Madsen; Laurids Hansen gammel; Michel v. Kukel; g. Laurids Hansen; Niels Hansen; Torsten Normand; Mads Pedersen; u. Laurids Hansen; Søren Jørgensen; Peder Hansen; Staffen Pedersen; Niels Jensen; Anders Rasmussen; Christen Jørgensen; Niels Jørgensen øde; Niels Lauridsen øde; Anders Lauridsen øde; Anders Lauridsen Smed; Niels Olsen; Hans Jørgensen; Christen Pedersen; Hans Ibsen. Gade huse uden avl: Hans Matiesen; Mette Peders; Peder Lauridsen; Mads Nielsen; Laurids Knudsen; Anders Pedersen; Hans Nielsen.


Moesegaard: Jørgen Pedersen; Knud Lauridsen; Peder Staffensen; Jens Madsen Hans Hansen Skomager; Staffen Jensen; Hans Pedersens enke; Laurids Bendtsen; Hans Pedersen.


Geldbjerg: Jens Nielsen; Laurids Hansen øde. Gade huse uden avl: Knud Lauridsen; Rasmus Lauridsen; Knud Lauridsen; Rasmus Gregersen; Jørgen Skræder; Peder Clemmedsen; Mads Nielsen.


Ejby Sogn:


Ejby: Niels Lauridsen øde; Rasmus Smed; Søren Jørgensen; Hans Pedersen; Jens Pedersen; Mads Hansen; Laurids Hansen; Laurids Mikelsen; Jørgen Jensen; Rasmus Smed; Laurids Hansen; Mads Gammel øde; Hans Andersen; Jørgen Pedersen; Laurids Nielsen; Jens Rasmussen, store Hans Pedersen; lille Hans Pedersen; Niels Jacobsen; Hans Pedersen i Krogen; Knud Lauridsen; Mads Lauridsen. Gade huse uden avl: Hans Jensen, Laurids Skomager.


Ingslev Sogn:


Kirkens Jorder: Niels Pedersen i Indslev; Niels Andersen af Kirke jord; Rasmus Jørgensen; Jens Nielsen; Jørgen Rasmussen i Indslev Torup af Kirke Skov; Anders Poulsen i Kørup; Anders Degn i Brenderup hafve i Kirke jord paa Køstrup.


Ingslev: Niels Andersen; Rasmus Jørgensen øde; Niels Pedersen øde; Jens Skræder; Jens Nielsen øde. Gade huse uden avl: Niels Andersen; Niels Pedersen øde.


Kærbyholm: Hans Jørgensen; Christen Andersen; Staffen Rasmussen.


Kørup: Anders Poulsen.


Vejrup: Hans Nielsen; Christen Olsen; Ove Knudsen; Anders Andersen; Hans Lauridsen; Hans Hansen; Iver Nielsen; Niels Hansen. Gade huse uden avl: Rasmus Kock.


Taarup: Knud Nielsen; Jørgen Rasmussen; Rasmus Laursen; Christen Skræder; Peder Gregersen; Hans Nielsen; Hans Andersen.


Bubel: Peder Hieresen; Knud Jespersen; Niels Hansen; Anders Sørensen; Laurids Hansen; Jacob Poulsen; Rasmus Jørgensen.


Gremmeløkke: Michel Erichsen.


Nørre Åby Sogn:


Kirkens Jorder og Landgilde: Hans Nielsen i Byllerup; Jens Nielsen; Hans Sørensens gaard i Brangstrup; Peder Lauridsen; Peder Jørgensen i Aaby.


Nørre Åby: Hans Lauridsen; Rasmus Pedersen; Peder Jørgensen; Jørgen Hansen gammel; Niels Pedersen Kraft; Peder Lauridsen. Gade huse uden avl: Laurids Smed; Hans Nielsen; Oluf Andersen øde.


Åbylund: Rasmus Andersen; Hans Hansen.


Byllerup: Anders Andersen; Laurids Nielsen; Hans Nielsen yder til Sloted; Laurids Rasmussen; Jens Nielsen; Hans Hieresen; Hans Jensen. Gade huse uden avl: Hans Skomager; Jørgen Hansen; Ole Hansen; Laurids Hansen; Hans Hansen; Laurids Knudsen; Rasmus Hansen.


Brangstrup: Hans Sørensen; Anders Andersen; Peder Lauridsen; Mads Bang; Rasmus Sørensen; Niels Hansen; Laurids Sørensen.


Udby Sogn:


Kirkens Jorder og Landgilde: Hr. Søren Tommesen i Balslev; Peder Lauridsen i Brangstrup; Søren Hansen i Udby; Laurids Ibsen i Udby; Christen Pedersen Rytter; Adzer Jørgensen i Udby; Jep Jørgensen i Viby; Rasmus Nielsen.


Udby: Adzer Jørgensen; Jørgen Madsen; Mads Rasmussen; Peder Andersen Bemds; Laurids Rasmussen øde; Offer Rasmussen; Jens Jensen øde; Hans Pedersen øde; Laurids Jensen øde; Rasmus Simmensen; Niels Rasmussen; Niels Ibsen øde.


Broende: Hans Hansen.


Rolund: Jørgen Nielsen af brugt og øde; Laurids Hansen; Laurids Pedersen; Jens Christensen; Rasmus Pedersen; Hans Nielsen; Hans Ibsen; Niels Grøn øde. Gade hus uden avl: er øde.


Ronæs: Oluf Rasmussen; Søren Jensen; Jep Sørensen i ny matric udi Rolund.


Viby: Henrich Hansen øde; Niels Jensen; Rasmus Pedersen; Christen Pedersen; Jep Jørgensen; Søren Hansen; Mads Christensen; Søren Pedersen; Claus Jørgensen; Jens Nielsen Hugger; Oluf Andersen; Søren Pedersen øde; Hans Pedersen øde; Rasmus Nielsen; Laurs Ibsen. Viby Mølle: Claus Møller. Gade huse uden avl: Peder Lauridsen; Søren Pedersen; Knud Ibsen; Oluf Sørensen; Søren Olsen; I øde gods hus plads som Jep Bødker have paa boed.


Gamborg Sogn:


Kirkens Landgilde: Oluf Nielsen i Kauslunde.


Gamborg By: Jørgen Olsen Smed; Sidsel sl. Hr. Nielsens; Jep Michelsen; Mads Rasmussen; Niels Jørgensens enke; Michel Rasmussen; gl. Rasmus Andersen; Jørgen Jensen; Bertel Jørgensen; Anders Hieresen; u. Rasmus Andersen; Oluf Hansen; Jørgen Hansen Vest; Peder Jensen; Hans Olsen; Peder Jørgensen; Ole Hansen og Else Nielsdatter; Jørgen Rasmussen; Hans Pedersen; Ole Pedersen; Jørgen Jensen; Peder Jørgensen; Thomas Tomesen og Oluf Snedker; Niels Mortensen. Gade huse uden avl: Jens Nielsen Skræder; Giertrud Sørensen øde; I hus Jens Skræder i boer staar paa dend gaards grund, som u. Rasmus Andersen give ??? ??? Svend Nielsen i hus; I hus paa Ole Hansens gaards grund.


Estrup: Laurids Andersen; Anders Rasmussen; Rasmus Hansen.


Kauslunde Sogn:


Kirkens Jorder og Landgilde: Peder Pedersen i Kauslunde; Christen Pedersen i Kauslunde; Jørgen Offersen; Frandz Glarmester; Tomas Smed i Skrillinge; Hans Jørgensen i Kærbyholm.


Kauslunde By: Peder Pedersen; Christen Jørgensen; Morten Andersen; Rasmus Jørgensen; Jørgen Offersen; u. Laurids Pedersen; Oluf Nielsen; Rasmus Olufsen; g. Laurids Pedersen; Christen Pedersen. Gade huse uden avl: Peder Pedersens ejendoms gaards grund; hus til Laurids Pedersens gaard som Mads Andersen paa boede; Degneboligt som Niels Jensen paa boer; Christen Jensen hafve gifvet til landgildet som en annex præstegaard til Sogne Præsten i Middelfart.


Voldby: Niels Poulsen; Claus Knudsen; Rasmus Jespersen; Laurids Andersen; Bertel Andersen; Peder Knudsen.


Skrillinge: Niels Jørgensen; Mads Andersen; Hans Nielsen; Niels Sørensen; Hans Andersen; Jesper Olsen af Vejer Møllen; Hans Nielsen; Hans Jørgensen; Hans Andersen; Mads Sørensen; Peder Nielsen; Bertel Jespersen; Anders Hansen; Søren Pedersen; Jens Sørensen; Anders Olufsen; Niels Olufsen; Niels Kremmer; Søren Hansen. Gade huse uden avl: Torsten Skræder; Jesper Møller; Hans Bødker; Niels Pedersen; Niels Rasmussen; jord som Hans Jensen i Svenstrup.


Svenstrup: Johann Michelsen; Laurids Jørgensen; Hans Kremmer; Laurids Madsen øde; Niels Jørgensen; Jørgen Jørgensen; Rasmus Jensen; Knud Andersen; Søren Lauridsen; Søren Christensen; Godske Jensen øde; Søren Pedersen; Christen Sørensen; Rasmus Grafver. Gade huse uden avl: Johann Michelsens ejendoms gaard grund; hus Jacob Skomager i boede staade paa Christen Sørensens gaard grund.E-MAIL: norman.madsen @ sympatico.ca


| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |