| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |


Rønne Kirkeregnskaber:


Stolestader Koster, 14 maj 1690

(Rønne Account Book: Price for pew seats, dated May 14, 1690)


Mands Stoele, Kongens og Slottetz Stoele, Byens øfrigheds tuende Stoele.

(Men’s pews, the King’s and Castle’s pews, the Town’s remaining two pews.)


No. 1 er 4 Stader huer stade Koster 6 Mk.

1.              Augustus Dekner [= Augustus Dechner (1656-1691), Ridefoged & Landstingsskriver]

2.              Michel Christian Skotuing [= Michel Christian Skotving (c.1671-1691)]

3.              –

4.              –


No. 2 er 5 Stader @ 6 Mk.

1.              Jørgen Bohne Morttensen [= Jørgen Bohn Hermansen Mortensen (c.1655-1692), Købmand]

2.              Hans Ollufsen Skou [= Hans Olufsen Schou (c.1645-1703), Byfoged, moved to Rø parish circa 1692]

3.              Mester Simmen Holst [= Simon Holst (died 1708), Barber]

4.              Auditieuren Steffen Skultz

5.              Thoer Detlofsen Lind


No. 3 er 6 Stader @ 2 Sldr.

1.              Velb. Landzdommer Matias Rask [= Matthias Rasch (c.1638-1723), Landsdommer]

2.              Philip Rask [= Philip Jessen Rasch (1648-1722), Købmand]

3.              Claus Kruger [= Claus Krøger (c.1650-1694)]

4.              Madz Jensen [= Mads Jensen (c.1655-1718), Næringsdrivende]

5.              Steffen Skoemager [= Stephan Pedersen (c.1645-1714), Skomager]

6.              Madz Clemmed Engel


No. 4 er 6 Stader @ 2 Sldr.

1.              Hans Marckman [= Hans Marchmann (c.1655-1695), Købmand & Kirkeværge]

2.              Peder Rosman [= Peder Rosman (c.1647-1711), Købmand]

3.              Jørgen Bohn Hermansen [= Jørgen Hermansen Bohn (c.1660-1726), moved to Klemensker in 1691]

4.              Johan Absalonsen

5.              –

6.              –


No. 5 er 6 Stader @ 2 Sldr.

1.              Olluf Nielsen

2.              Madz Pedersen Wiborg

3.              Hans Siuertz [= Hans Siverts (c.1660-between 1702-22)]

4.              Claus Hartuig [= Claus Hartwig (c.1659-1693), moved to Knudsker in 1692]

5.              Jørgen Jørgensen

6.              Jens Madzen Trelleborg, betalt til W. Jacobsen [= Jens Madsen Trelleborig (c.1665-1711), Købmand]


No. 6 er 6 Stader @ 2 Sldr.

1.              Jacob Michelsen [= Jacob Michelsen (c.1620-1693), Skipper & Købmand]

2.              Olluf Jensen [= Oluf Jensen (c.1645-1694), Møller]

3.              Giert Jacobsen von Kiempen [= Giert Jacobsen von Kiempen (c.1660-between 1705-22), Farver]

4.              Morten Jensen [= Morten Jensen (c.1663-1743)]

5.              Hans Tideman [= Hans Mogensen Tidemand (c.1645-between 1711-30), Købmand & Skibsfører]

6.              Christian Storck [= Christian Storch (c.1656-?)]


No. 7 er 6 Stader (@ 2 Sldr.)

1.              Niels Ibsen Bager

2.              Jep Hansen [= Jeppe Hansen Aabye (c.1625-1692), Købmand]

3.              Jens Laursen – herfra forfløttes og igive indsat udi No. 8 [= Jens Larsen (c.1655-after 1702)]

4.              Hans Hiort [= Hans Hiort (c.1668-1712), Købmand]

5.              Hermand Bone Clausen [= Herman Bohn Clausen (c.1660-1707), Købmand]

6.              –


No. 8 er 6 Stader @ 2 Sldr.

1.              Christopher Hansen [= Christopher Hansen (c.1645-1697), Købmand]

2.              Willumb Jacobsen [= Willum Jacobsen (c.1655-1721), Købmand & Kirkeværge]

3.              Hans Jacobsen Tim, Skræder [= Hans Jacobsen Tim (c.1665-after 1703), Skrædder]

4.              Olluf Morttensen

5.              Henrich Brugman, betalt til W. Jacobsen [= Henrich Brugmann (c.1650-1710), Skifteskriver]

6.              Jens Laursøn [= Jens Larsen (c.1655-after 1702), see above]


No. 9 er 6 Stader Koster huert 6 Mk.

1.              Lars Ibsen, Smid

2.              Poul Pedersen, Bødker

3.              Hans Jensen, Snedker [= Hans Jensen Snedker (c.1645-?), Snedker]

4.              Peder Giertsen [= Peder Giertsen (died 1696)]

5.              Morten Nielsen

6.              –


No. 10 er 6 Stader @ 6 Mk.

1.              Pouel Jacobsen Tim, Skræder [= brother of Hans Jacobsen Tim (c.1665-after 1703)]

2.              Michel Mogensen, Skoemager

3.              Jacob Hein [= Jacob Valentin Hein (c.1660-between 1722-36]

4.              –

5.              –

6.              –


No. 11 er 6 Stader @ 6 Mk.

1.              Erich Mogensen, Skou Rider [= Erich Mogensen (c.1620-1700), Skovrider]

2.              Esber Laursen, Snedker [= Esper Lauridsen Onsberg (c.1635-1713), Billedskærer]

3.              Peder Ollufsen, Skræder

4.              Hans Hansen, Vefuer

5.              Johan Tommesen, Pottemager

6.              –


No. 12 er 6 Stadder, @ 6 Mk.

1.              Poul Madzen

2.              Fridrich Eskeldsen

3.              Madz Madzen [= Mads Madsen (c.1650-1702), Skomager]

4.              Søren Danielsen [= Søren Danielsen (c.1646-1740)]

5.              Anders Jacobsen [= Anders Jacobsen (c.1650-1706), Købmand]

6.              –


No. 13 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Niels Mortensen, Juhlmager

2.              Morten Tidz, Hattemager [= Morten Tis (before 1655-?), Hattemager]

3.              Laurs Hansen, Tømmerman [= Lars Hansen (died between 1702-22), Tømmermand]

4.              Olluf Hansen

5.              Peder Hansen, Kandestøber

6.              –


No. 14 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Hans Pedersen, Sadler [= Hans Pedersen Sadelmager (c.1655-1714), Sadelmager]

2.              Niels Larsen, Snecher

3.              –

4.              –

5.              –

6.              –


No. 15 er 6 Stader @ 4 Mk.

1.              Peder Polsen Meybom [= Peder Poulsen Meibom (c.1688-1738), Fisker]

2.              –

3.              –

4.              –

5.              –

6.              –


No. 16 er 6 Stader @ 4 Mk.

1.              –

2.              –

3.              –

4.              –

5.              –

6.              –


No. 17 er 6 Stader @ 3 Mk. huert

1.              –

2.              –

3.              –

4.              –

5.              –

6.              –


No. 18 er 6 Stader huer Koster 3 Mk.

1.              –

2.              –

3.              –

4.              –

5.              –

6.              –


No. 19 er 6 Stader huer Koster 2 Mk.

1.              –

2.              –

3.              –

4.              –

5.              –

6.              –


No. 20 er 4 Stader huer Koster 2 Sldr.

1.              Augustus Deckner [= Augustus Dechner (1656-1691), Ridefoged & Landstingsskriver]

2.              Jørgen Bohn Mortensen [= Jørgen Bohn Hermansen Mortensen (c.1655-1692), Købmand]

3.              Jørgen Bohn Hermansen [= Jørgen Hermansen Bohn (c.1660-1726), moved to Klemensker in 1691]

4.              Hans Markman [= Hans Marchmann (c.1655-1695), Købmand & Kirkeværge]


No. 21 er 4 Stader @ 1 Sldr.

1.              Mouritz Marchman [= Mourits Marchmann (c.1660-between 1713-22), Købmand]

2.              Christian Storck [= Christian Storch (c.1656-?)]

3.              Rasmus Aristsen [= Rasmus Aredsen (c.1657-1742), Næringsdrivende]

4.              Anders Espersen


No. 22 er 4 Stader huert Koster 3 Mk.

1.              –

2.              –

3.              –

4.              –


Qvinders Stoele, Dronningens og Slottens Stoehle.

(Women’s pews, the Queen’s and Castle’s pews.)


No. 1 er 6 Stader huert Koster 2 Sldr.

1.              Kirsten Landzdommer Raskis [= Kirstine Madsdatter (1624-1715), married to Matthias Rasch (c.1638-1723), Landsdommer]

2.              Giertrud Henning Bohns [= Giertrud Madsdaatter (c.1625-1706), widow of Henning Bohn Clausen (c.1625-1689), Rådmand]

3.              Elsebeth Philipsdaatter [= Elsebeth Philipsdatter Rasch (c.1678-1756)]

4.              Catrina Skotuings [= Cathrine Hardingsdatter (1653-1704), married to Christian Michelsen Skotving (c.1645-1692), Sognepræst]

5.              Johanne Sophia Henrich Brugmans, har betalt til Willum Jacobsen [= Johanne Sophie Nicolaisdatter (c.1658-?), married to Henrich Brugmann (c.1650-1710), Skifteskriver]

6.              –


No. 2 er 6 Stader huert Koster 2 Sldr.

1.              Anniche Morten Jensens [= Anniche n.n.datter, married to Morten Jensen (c.1663-1743)]

2.              Mette Elisabeth Augustus Dechners [= Mette Elisabeth Maccabæus (1660-1723), married to Augustus Dechner (1656-1691), Ridefoged & Landstingsskriver]

3.              Kirstene Philip Raskis [= Kirstine Hermansdatter Bohn (1654-1729), married to Philip Jessen Rasch (1648-1722), Købmand]

4.              Maria Hans Henrichsen Skors [= Marie Andersdatter Wogensen (c.1665-c1700), married to Hans Henrichsen Schor (c.1660-between 1718-24), Amtskriver]

5.              Barbra Christopher Hansens [= Barbara Andreasdatter Rosman (c.1650-between 1720-30), married to Christopher Hansen (c.1645-1697), Købmand]

6.              Kirstene Philip Raskis daatter [= Kirstine Philipsdatter Rasch (c.1676-?)]


No. 3 er 6 Stader huert Koster 2 Sldr.

1.              Karren sahl. Jens Jacobsens [= Karine Pedersdatter Kofoed (c.1634-1692), widow of Jens Jacobsen Wering (c.1645-1683), Rådmand]

2.              Karren Mouritz Marckmans [= Karen Willumsdatter (c.1665-1735), married to Mourits Marchmann (c.1660-between 1713-22), Købmand]

3.              Anne Jørgen Jørgensens

4.              Wiuike Christina Skotuings [= Vibeke Christine Skotving (c.1672-?), daughter of Christian Michelsen Skotving]

5.              Karren Ollisdaatter

6.              –


No. 4 er 6 Stader @ 2 Sldr.

1.              Margrete s. Hl. Jenses [= Margrethe Laursdatter (died 1693), widow of Jens Lauritsen Malmøe (c.1625-1681), Sognepræst & Provst]

2.              Anne Maria Claus Hartuings [= Anne Marie Nicolaisdatter (c.1650-1696), married to Claus Hartwig (c.1659-1693)]

3.              Margreta Hans Siguartz [= Margrethe n.n.datter (c.1655-1743), married to Hans Siverts (c.1660-between 1702-22)]

4.              Kirstene Willum Jacobsens [= Kirstine n.n.datter (c.1655-1710), married to Willum Jacobsen (c.1655-1721), Købmand & Kirkeværge]

5.              Lisebeth Claus Bohnes [= Elisabeth Marchmann (c.1657-c1710), widow of Claus Bohn (c.1657-1683), Skipper & Købmand]

6.              Margrete s. Borgmester Olluf Suendsens [= Margrethe Pedersdatter Lesler (c.1669-1720), widow of Oluf Svendsen Broch (c.1630-1689), Borgmester]


No. 5 er 6 Stader @ 2 Sldr.

1.              Karren s. Clemmed Rasmussens [= Karen Mortensdatter Bohn (c.1622-1695), widow of Clemmen Rasmussen (c.1630-c1675), Handelsmand]

2.              Catrina Hl. Christens [= Cathrine Hardingsdatter (1653-1704), married to Christian Michelsen Skotving (c.1645-1692), Sognepræst]

3.              Barbra Hans Marckmans [= Barbara Hermansdatter Bohn (c.1646-1723), married to Hans Marchmann (c.1655-1695), Købmand & Kirkeværge]

4.              Anne Lars Joensens [= Anne n.ndatter, married to Lars Joensen Kloe (c.1654-?), Købmand, later moved to København]

5.              Christina Margreta Skotuings [= Christine Margrethe Skotving (c.1673-?), daughter of Christian Michelsen Skotving]

6.              –


No. 6 er 6 Stader @ 6 Mk.

1.              Karren s. Lars Ibsens

2.              Barbra Christopher Hansens daatter [= Barbara Christophersdatter (c.1671-1697)]

3.              Kirstene Madtz Jensens [= Kirstine n.n.datter (c.1655-1719), married to Mads Jensen (c.1655-1718), Næringsdrivende]

4.              Gunnel Herman Bohnes [= Gundel Jochumsdatter (c.1665-1724), married to Herman Bohn Clausen (c.1660-1707), Købmand]

5.              Gunnel Jens Nielsens [= Gundel n.n.datter (c.1660-?), married to Jens Nielsen (c.1655-?), Hjulmager]

6.              Anna Catrina Mester Simon Holstis [= Anne Cathrine n.n.datter (died 1697), married to Simon Holst (died 1708), Barber]


No. 7 er 6 Stader @ 6 Mk.

1.              Margrete Claus Krugers (Margrete Claus Per efter mormoderen) [= Margrethe Andersdatter (c.1630-1710), married to Claus Krøger (c.1650-1694)]

2.              Sidzle Giert Smids

3.              Else Auditieur Skultzis [= Else n.n., married to Steffen Schultz, Auditør]

4.              Karren Hans Jensen Snedkers (nu Elsebet Olsdaatter) [= Karen n.n.datter (c.1645-?), married to Hans Jensen Snedker (c.1645-?), Snedker]

5.              Else Ollsdatter [= Else Olufsdatter (c.1673-1752), later married to Henning Henningsen Bohn (c.1655-1704), Rådmand]

6.              s. Sidzle Hans Olsen Skous daatter Karren [= Karen Hansdatter (c.1674-after 1703), later married c1700 to Esper Andersen (c.1674-after 1703) of Puggegård, 20 Slg. Rø]


No . 8 er 6 Stader huer Koster 6 Mk.

1.              Barbra s. Jocum Siguartz [= Barbara n.n.datter (c.1635-1707), widow of Jochum Siverts (c.1630-c1685)]

2.              Johanne Madtz Pedersens

3.              Elsebeth Peder Rosmans [= Elsebeth Jensdatter (c.1647-1709), married to Peder Rosman (c.1647-1711), Købmand]

4.              Else Giert Jacobsen von Kiempen (Kornelia Giertsdatter efter sin sl. moder) [= Else n.n.datter (c.1660-1710), married to Giert Jacobsen von Kiempen (c.1660-between 1705-22), Farver]

5.              Karen Jørgen Rosmans [= Karen Olufsdatter (c.1670-1749), married to Jørgen Rosman (c.1662-1722), Købmand]

6.              –


No. 9 er 6 Stader @ 6 Mk.

1.              Else s. Jens Larsens [= Else n.n.datter (c.1620-1696), widow of Jens Larsen (c.1620-c1675)]

2.              Bendte s. Rasmus Hansens

3.              Ingeborg Olle Jensens [= Ingeborg Jensdatter (c.1648-1723), married to Oluf Jensen (c.1645-1694), Møller]

4.              Karren Lars Ibsen Smids

5.              Catrina Poul Skræders

6.              Giertrud Hans Tidemans daatter [= Giertrud Hansdatter (c.1670-1753), later married c1697 to Rasmus Hansen (c.1670-between 1722-30), Tømmermand]


No. 10 er 6 Stader @ 6 Mk.

1.              Bendte Erich Skou Ridders [Bendte n.n.datter (c.1637-1705), married to Erich Mogensen (c.1620-1700), Skovrider]

2.              Catrina Madz Skoemagers [= Cathrine Valeriusdatter (c.1652-1698), married to Mads Madsen (c.1650-1702), Skomager]

3.              Anne Lars Skolemesters

4.              Ellene Hans Jacobsen Skræders [= Ellene Nielsdatter Tvern (c.1670-1728), married to Hans Jacobsen Tim (c.1665-1711), Skrædder)]

5.              Malene Niels Tuerns daatter [= Malene Nielsdatter Tvern (c.1672-?)]

6.              Margrete Lars Halds (1710 den 12 December kiøbt Johanne Larsdatter sin sl. moders stol sted)


No. 11 er 4 Stader @ 5 Mk.

1.              Kirstene s. David Mortensens [= Kirstine n.n.datter (c.1645-?), widow of David Mortensen (c.1645-between 1682-90)]

2.              Anne s. Hans Hansens

3.              Sidtzle Poul Bødkers

4.              –


No. 12 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Johanne Niels Juhlmagers

2.              Giertrud Christopher Skræders [= Giertrud n.n.datter (c.1652-1737), married to Christopher Jacobsen (c.1650-between 1722-37), Skrædder]

3.              Marren s. Jens Larsens

4.              Elsebeth Hans Sadlers [= Elsebeth n.n.datter (c.1655-1707), married to Hans Pedersen Sadelmager (c.1655-1714), Sadelmager]

5.              Anne Steffen Skoemagers daatter [= Anne Stephansdatter (c.1675-?), daughter of Stephan Pedersen (c.1645-1714), Skomager]

6.              Giertrud s. Sørren Hørrers [= Giertrud Jacobsdatter (c.1650-1710), widow of Søren Madsen (c.1645-c.1684), Hører]


No. 13 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Karen Jochum Conratz

2.              Kirstene Suendtz

3.              Margrete Christian Valeriuses [= Margrethe Friderichsdatter (c.1658-1737), married to Christian Valeriusen (c.1660-1741), Skipper]

4.              Margrete Olle Hansens

5.              Anniche Jacob Michelsens [= Anniche n.n.datter (c.1625-1695), married to Jacob Michelen (c.1620-1693), Skipper & Købmand]

6.              Karen Bertel Nielsen Snedkers


No. 14 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Triniche Joen Smids

2.              Kirstene Per Ollsen Skræders

3.              Anniche s. Anders Hansens

4.              Trunne Morten Hattemagers [= Truene n.n. (before 1655-?), married to Morten Tis (before 1655-?), Hattemager]

5.              Gunnel Sørren Suends

6.              Caritas Saxis s. Jens Erichsens


No. 15 er 6 Stader huert Koster 5 Mk.

1.              Anne Niels Persen Jydes

2.              Magdalena Jep Hansens [= Magdalene n.n.datter (c.1660-between 1722-36), married to Jeppe Hansen Aabye (c.1625-1692), Købmand]

3.              Kirstene Johan Valeriuses [= Kirstine n.n.datter (c.1665-1702), married to Johan Valeriusen (c.1665-1719), Håndværker]

4.              Karren Hendrich Skoemagers

5.              Elsebeth Johan Pottemagers

6.              –


No. 16 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Karen Esber Larsens [= Karen Pedersdatter (c.1640-?), married to Esper Lauridsen Onsberg (c.1635-1713), Billedskærer]

2.              Kirsten Lars Hansen Tømmermans [= Kirsten n.n.datter (died c1695), married to Lars Hansen (died between 1702-22), Tømmermand]

3.              Kirsten Mathias Skoemagers

4.              Karen Willum Tommesens

5.              Anne Jens Smids

6.              Karren Terckel Persen Skræders


No. 17 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Anne Peder Fyns

2.              Margrete Gurresens

3.              Karren Mortten Rasmussens

4.              Karren Lars Hansens (afdød 1692, nu Karen Mogens Persens Klockers)

5.              Margrete Niels Ollsens

6.              Marta Michel Møllers [Martha, married to Michel Jacobsen Møller (-1686-1696-), Møllermester]


No. 18 er 6 Stader @ 5 Mk.

1.              Karren s. Petter Skræders

2.              Boehl Joen Smids

3.              Margrete Michel Skoemagers

4.              Anne Sifuert Hansens daatter [= Anne Sivertsdatter (c.1675-?), daughter of Sivert Hansen Hammer (c.1630-between 1680-1701), Næringsdrivende]

5.              Margrette Lasse Skoemagers

6.              Kirsten Michel Hansen Mølers [= Kirstine Tobiasdatter (c.1665-c1702), married to Michel Hansen Møller (c.1660-between 1708-22), Møller]


No. 19 er 6 Stader @ 4 Mk.

1.              Lisebeth Siguertz [= Elisabeth n.n.datter (c.1640-after 1701), married to Sivert Hansen Hammer (c.1630-between 1680-1701), Næringsdrivende]

2.              Kirsten Hans Vefuers (Kirsten Andersdatter kiøbt efter sin mormoderen)

3.              Boehl Poul Madzens (datteren Karen Tommes har kiøbt efter sin moder)

4.              Anne Hans Bødkers

5.              Kirsten Caspers

6.              Ellene Morten Ollsens


No. 20 er 6 Stader @ 4 Mk.

1.              Bendte Jørgen Glassers [= Bendte Jochumsdatter (c.1657-1721), married to Jørgen Hansen Glaser (c.1655-between 1701-21), Glaser]

2.              Magdalena Olle Ødbers[= Magdalene n.n.datter (c.1660-between 1722-36), married to Oluf ødbersen Møller (c.1660-between 1722-36), Vejrmøller]

3.              Giertrud Mons Glassers daatter

4.              Ellene Friderich Eskilds

5.              Lisebeth Henning Bastians

6.              Giertrud s. Michels


No. 21 er 6 Stader @ 3 Mk.

1.              Maren Truels Kempis [= Maren n.n.datter, married to Truels Kiempe (died between 1701-30)]

2.              Maria s. Steffen Kalch Magers

3.              Elsebeth Anders Korn Maalers (Kirstene Jep Larsens kiøbte efter moderen)

4.              Karen Bertel Smidz

5.              –

6.              –


No. 22 er 6 Stader @ 3 Mk.

1.              Giertrud Halds

2.              Inger Jens Madsens

3.              Karen Rasmus Aristsens [= Karen n.n.datter (c.1665-1710), married to Rasmus Aredsen (c.1657-1742), Næringsdrivende]

4.              –

5.              –

6.              –


No. 23 Ampts Forvalteren Sigr. Anders Wogensens stoehl. [= Anders Wogensen (c.1640-1691), Amtsforvalter]


Polpituet Lige for Prædiche Stoelen.

(Seats directly in front of the Pulpit.)


Velbaarne Hl. Ambtmandens Frues, og Jomfruers stohl perpetu elleris og forblifuer.

(Well-born Pious Chief County Adimistrator’s Wives, and young Ladies’ pews ??? otherwise and visitors.)


No. 1 er forhen der udi kiøbt af Sogne Præsten til en persohn.


No. 2 er 4 stader Koster huer 4 Mk.

1.              Karren s. Jens Jacobs [= Karine Pedersdatter Kofoed (c.1634-1692), widow of Jens Jacobsen Wering (c.1645-1683), Rådmand]

2.              Kiøbt af Madz Pedersen til sin hustru Johanne Jensdaatter

3.              Karen Mouritz Marchmans [= Karen Willumsdatter (c.1665-1735), married to Mourits Marchmann (c.1660-between 1713-22), Købmand]

4.              Jørgen Bohnis pige


No. 3 er 4 Stader @ 4 Mk.

1.              Elsebeth Niels Ibsen Bagers

2.              Maria Rasmus Clemmeds [= Marie n.n.datter (c.1657-1729), married to Rasmus Clemensen (c.1657-1701), Næringsdrivende]

3.              Christina Margrete Schotuings [= Christine Margrethe Skotving (c.1673-?), daughter of Christian Michelsen Skotving]

4.              af Hendrich Brugman kiøbt et Stade til sin daatter Sophia [= Sophie Henrichsdatter Brugmann (c.1685-1706)]


No. 4 er 4 Stader @ 4 Mk.

1.              Kirsten Madz Jensens [= Kirstine n.n.datter, married to Mads Jensen (c.1655-1718), Næringsdrivende]

2.              Sidzle Giert Smeds

3.              –

4.              –


No. 5 er 4 Stader @ 4 Mk.

1.              Karen Jørgen Rasmans [= Karen Olufsdatter (c.1670-1749), married to Jørgen Rosman (c.1662-1722), Købmand]

2.              Barbra Christopher Hansens [= Barbara Andreasdatter Rosman (c.1650-between 1720-30), married to Christopher Hansen (c.1645-1697), Købmand]

3.              Magdalena Jep Hansens [= Magdalene n.n.datter (c.1660-between 1722-36), married to Jeppe Hansen Aabye (c.1625-1692), Købmand]

4.              –


No. 6 er 4 Stader @ 4 Mk.

1.              Walborg Jens Monsen Skoemagers [= Valborg n.n.datter, marrie to Jens Mogensen (c.1660-after 1697), Skomager]

2.              Anne Jens Larsens [= Anne Madsdatter (c.1652-after 1702), married to Jens Larsen (c.1655-after 1702)]

3.              Hans Ollufsen Skous daatter Karen [= Karen Hansdatter (c.1674-after 1703), later married c1700 to Esper Andersen (c.1674-after 1703) of Puggegård, 20 Slg. Rø]

4.              Catrina Skotuings [= Cathrine Hardingsdatter (1653-1704), married to Christian Michelsen Skotving (c.1645-1692), Sognepræst]


No. 7 er 4 Stader @ 4 Mk.

1.              Barbra Hans Marchmans [= Barbara Hermansdatter Bohn (c.1646-1723), married to Hans Marchmann (c.1655-1695), Købmand & Kirkeværge]

2.              Anniche Ibsdaatter

3.              Bendte Christian Storcks [= Bendte n.n.datter (c.1660-?), married to Christian Storch (c.1656-?)]

4.              Kirstene Philip Raskis [= Kirstine Hermansdatter Bohn (1654-1729), married to Philip Jessen Rasch (1648-1722), Købmand]


No. 8 er 4 Stader @ 4 Mk.

1.              Trinicke Mogens Andersens

2.              Giertrud Jens Augustiusis

3.              –

4.              –


Actum Rønne dend 14 May Anno 1690.

Hans Ollufsen Skou, Madz Pedersen Wiborg, Henrich Brugman, Willumb Jacobsen.Følger Extract paa en deehl Stoehle stadz penge, som af Sogne Præsten Hederlig og Vellærde Mand, Hl. Christian Michelsen Skotuing, er blefuen annammed, til nogen udgift, saaleedis nemblig:


Udi No. 1. aff Michel Christian Skothwing. . . 1 Sldr. 2 Mk.

1.   Cathrine Skotuings. . . 1 Dr. 2 Mk.

2.   Maria Hans Henrich Skors. . . 2 Dr.

3.   Karren Olluf Nielsens daatter. . . 2 Dr.

4.   Margrete s. Borgmester Brocks. . . 2 Dr.

3.   Wibeche Christina Skothvings. . . 1 Dr. 2 Mk.

5.   Christine Margrete Skotuings. . . 1 Dr. 2 Mk.

6.   Barbara Christophersdaatter. . . 1 Dr. 2 Mk.

--.   Karren Laurs Smeds daatter. . . 1 Dr. 2 Mk.

12.  Anne Steffensdaatter. . . 1 Dr. 1 Mk.

13.  Karren Jockum Conratz. . . 1 Dr. 1 Mk.

14.  Trunne Hattemagers. . . 1 Dr. 1 Mk.

15.  Magdalene Jep Hansens. . . 1 Dr. 1 Mk.

16.  Karren Tørckild Skræders. . . 1 Dr.

18.  Margrete Lassis. . . 1 Dr. 1 Mk.

18.  Kirstene Michel Hansen Møllers. . . 1 Dr. 1 Mk.

18.  Karren sahl. Petter Skræders. . . 1 Dr.

19.  Ellene Mortten Olsens. . . 1 Dr.

20.  Giertrud sahl. Mickel Bodmands. . . 3 Mk.


Paa Pulpituet lige for Prædiche stoehlen i No. 2. Karen Mouritz Markmans. . . 1 Dr.Contact me at: Norman Lee Madsen, Toronto, Ontario, Canada


| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |