| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |


Rønne Kirkeregnskaber:


Stolestader Koster 1722

(Rønne Account Book: Price for pew seats in 1722)


Mands Stole, Kongens og Slottens Stoel.

(Men’s pews, the King’s and Castle’s pew.)


Indlertid beholder Byfogden fri sæde udi den anden af disse 2de Stole.

(Introduction of the Town’s Bailiff retaining free seating on the second of these 2 pews.)


Den første Stoel er da, som sagt, paa 5 stader, aarlig 3 Mk.

1.              Byfogden nyder fri stade

2.              Contraleur Gudmansen betaler efter taxten

3.              Auditeur Voshius

4.              Bolle Fallenkam [= Bolle Fallenkamp (c.1681-1741), Ritmester]

5.              Archeliemester Hans Henrich Peters


No. 1 paa 4 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 2 Mk. mens nu 2 Dr.

1.              Christian Leegaard [= Christian Leegaard (c.1682-1757), Købmand]

2.              Jens Larsen Blikob [= Jens Laursen Blykop (c.1682-1753), Vejer og Måler]

3.              Feltskerer Bukfisk [= Johan Jørgen Henrich Buchfisch (c.1672-1739), Feltskærer]

4.              Bortfæstes efter Taxten, eller lejes hem, fa aarlig 2 Mk.


No. 2 paa 5 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 2 Mk. mens nu for 2 Dr.

1.              Jørgen Nielsen [= Jørgen Nielsen Smed (c.1689-1769), Smed]

2.              Simon Frantzen [= Simon Frantzen Smidt (1699-1773), Bøssesmed]

3.              Didrich Høker [= Didrich Høker (died 1724)]

4.              Andreas Viol [= Gottfried Andreas Viol (c.1685-?), Brændevinsbrænder]

5.              Christian Rasmussen [= Christian Rasmussen (c.1702-1759), moved to Sandvig circa 1735, Sættedommer]


No. 3 paa 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Jacob Monsen

2.              Rasmus Rasmussen [= Rasmus Rasmussen Marcher (c.1674-1744), Skipper & Købmand]

3.              Rasmus Madsen, kiøbt til sin søn Jens Rasmussen [= Jens Rasmussen (c.1710-?), son of Rasmus Madsen Klokker (c.1678-1758)]

4.              Henning Olsen [= Henning Olsen (c.1676-1741)]

5.              Johan Lorentzen [= Johan Lorentsen Abroe (c.1693-1759), Skipper]

6.              Philip Rask [= Philip Jessen Rasch (1648-1722), Købmand]


No. 4 paa 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Rasmus Rasmussen [= Rasmus Rasmussen (c.1700-1780), Skipper & later Havnefoged]

2.              Johan Jørgensen

3.              Henning Bohne Henningsen [= Henning Henningsen Bohn (c.1700-1770),Vurderingsmand]

4.              Andreas Koefoed [= Andreas Kofoed (1690-1750), Købmand & Avlsmand]

5.              Joachim Anker [= Jochum Hansen Ancher (1689-1736), Købmand & Tolder]

6.              Andreas Rasman [= Andreas Rosman (c.1695-?)]


No. 5 paa 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Dette stade som Henrich Iversens stifsøn Anders Jensen er og i nogle aar hor været borte fra [= Andreas Jensen Borig (c.1701-1743), Byskriver, stepson of Henrich Iversen (c.1685-1757), Skipper]

2.              Hans Jensen [= Hans Jensen (c.1668-1754)]

3.              Claus Sivertz [= Claus Siverts (c.1689-1741), Skolemester & Fisker]

4.              Henning Bohne Hermansen [= Henning Hermansen Bohn (c.1698-1730), Snedker]

5.              Iver Gregersen

6.              Lars Madsen Viborg


No. 6 paa 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Peder Geertsen [= Peter Giertsen (c.1656-1746)]

2.              Herman Bohne Mortensen [= Herman Mortensen Bohn (c.1682-1773), Købmand]

3.              Jacob Tideman [= Jacob Hansen Tidemand (c.1682-1739), Sejler]

4.              Villem Andersen [= Willum Andersen (c.1688-1762), Købmand]

5.              Albert Volfsen [= Albert Wolfsen (c.1673-1742), Hospitalsforstander]

6.              Jens Olsen


No. 7 paa 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Carl Olsen [= Carl Olufsen (c.1675-1741), Skipper]

2.              Poul Koefoed [= Poul Kofoed (1674-1734), Handelsmand]

3.              Jens Jensen

4.              Lars Esbersen [= Laurids Espersen Onsberg (c.1668-?)]

5.              Herman Bohne Clausen [= Herman Clausen Bohn (c.1682-1751), Købmand]

6.              Jacob Nicolajsen [= Jacob Nicolaisen (c.1698-1760), Sømand & Snedker]


No. 8 paa 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Hans Andersen [= Hans Andersen (c.1666-1747), Smed]

2.              Morten Esbersen [= Morten Espersen Onsberg (c.1679-1746)]

3.              Haagen Olsen [= Haagen Olufsen Smed (c.1672-c.1728), Smed]

4.              Hans Larsen [= Hans Larsen (c.1695-1749), Lods]

5.              Jacob Villemsen – Hvad leje her af gaae, udi hans fraværelse, skal bereignes Kirken til Intryk [= Jacob Willumsen (c.1684-?), Købmand]

6.              Mads Koefoed [= Mads Hansen Kofoed (1691-1739), Købmand]


No. 9 paa 6 stader, sat Ao. 1690 for @ 1 Dr. 2 Mk. mens nu 2 Dr.

1.              Johan Christian Bieregrav [= Johan Christian Bierregrav (c.1689-1732), Købmand

2.              Jørgen Andersen [= Jørgen Andersen (c.1685-1738), Skipper]

3.              Mikel Jacobsen [= Michel Jacobsen, Skibsmester]

4.              Peder Bohne [= Peder Poulsen Bohn (c.1678-1744)]

5.              Ole Haagensen [= Ole Haagensen (c.1698-1737), Bøsseskytte]

6.              Henning Pedersen


No. 10 paa 6 stader, @ tilforn sat  for 1 Dr. 2 Mk. mens nu 2 Dr.

1.              Niels Samsingsen [= Niels Samsingsen (c.1675-?)]

2.              Niels Joensen [= Niels Joensen Smed (c.1665-1749), Smed]

3.              Lars Nielsen

4.              Jacob Valentin Hein [= Jacob Valentin Hein (c.1660-between 1722-36]

5.              Jens Larsen [= Jens Larsen (c.1665-1756)]

6.              Mads Nielsen


No. 11 paa 6 stader, de hver tilforn sat  for 1 Dr. 2 Mk. mens nu 2 Dr.

1.              Hans Nielsen

2.              Niels Nielsen

3.              Claus Rask [= Claus Philipsen Rasch (c.1693-1754), Sømand & Avlsmand]

4.              Hans Rasmussen

5.              Ernst Henningsen, Snedker [= Ernst Henningsen (c.1667-1747), Snedker]

6.              Poul Ottesen [= Paul Ottesen Arboe (1691-1772), Snedker]


No. 12 paa 6 stader, sat hver for @ 1 Dr. 2 Mk. mens nu @ 2 Dr.

1.              Hans Madsen [= Hans Madsen (c.1682-1755), Skomager]

2.              Lars Hansen

3.              Anders Jacobsen

4.              Jørgen Jacobsen

5.              Søren Danielsen [= Søren Danielsen (c.1646-1740)]

6.              Nicolaj Linderoed [= Nicolai Linderod (c.1696-1740), Kvartermester]


No. 13 er paa 6 stader, forhen sat @ for 1 Dr. 1 Mk. mens nu @ 1 Dr. 3 Mk.

1.              Martinus Mortensen [= Martinus Mortensen Ties (c.1681-1751), Hattemager]

2.              Hans Larsen Snedker

3.              Ole Petersen [= Oluf Petersen (c.1660-?)]

4.              Erik Gunnesen

5.              Anders Pedersen

6.              Ditlov Jensen [= Ditlev Jensen (c.1655-1741), Glaser & Avlsmand]


No. 14 paa 6 stader, sat forhen hver for 1 Dr. 1 Mk. mens nu @ 1 Dr. 3 Mk.

1.              Mogens Samsingsen [= Mogens Samsingsen (c.1685-1763), Hjulmager & Avlsmand]

2.              Hans Jensen [= Hans Jensen (c.1680-c.1725)]

3.              Mogens Nielsen Skræder [= Mogens Nielsen (c.1680-1741), Skrædder]

4.              Niels Larsen Snedker [= Niels Larsen (c.1671-1738), Snedker]

5.              Haagen Mortensen [= Haagen Mortensen (c.1665-?), Skomager]

6.              Morten Olsen [= Morten Olsen (c.1659-1739)]


No. 15 er og paa 6 stader, sat for hver for 1 Dr. mens nu @ 1 Dr. 2 Mk.

1.              Valerius Madsen [= Valerius Madsen (c.1680-1749), Skomager]

2.              Rasmus Jacobsen

3.              Peder Poulsen [= Peder Poulsen Møeboe (c.1688-1738)]

4.              Rasmus Monsen

5.              Baltzer Mortensen [= Baltzer Mortensen (c.1680-1749), Hattemager]

6.              Villem Hermandsen [= Willum Hermansen (c.1681-1745), Hjulmager]


No. 16 er paa 6 stader, @ stade forhen sat for 1 Dr. mens nu @ 1 Dr. 2 Mk.

1.              Lars Hansen

2.              Hans Munk [= Hans Hansen Munch (c.1690-1761), Fisker]

3.              Hans Hansen Snedker [= Hans Hansen Rottensteen (c.1687-1757), Snedker]

4.              Ole Pedersen – Peder Sejersens daattermand [= Oluf Pedersen (c.1685-1729)]

5.              Peder Andersen Tømmermand

6.              Hans Larsen Baadsmand


No. 17 er paa 6 stader, forhen sat for 2 Dr. 3 Mk. mens nu @ 1 Dr. 2 Mk.

1.              Thomas Henrichsen Smed [= Thomas Henrichsen (c.1675-?), Smed]

2.              Nicolaj Nielsen [= Nicolai Nielsen (c.1675-c.1733)]

3.              Per Gisesen [= Peder Giese (c.1672-1736), Skrædder]

4.              Bendt Andersen [= Bendt Andersen (c.1687-1742), Skomager]

5.              Peder Rasmussen

6.              Morten Davidsen [= Morten Davidsen (c.1675-1742), Næringsdrivende]


No. 18 er sat paa 6 stader, forhen hvert stade for 3 Mk. mens nu 1 Dr. 2 Mk.

1.              Joen Pedersen [= Joen Pedersen (c.1685-1752), Søfarende]

2.              Hans Simonsen [= Hans Simonsen (c.1674-c.1730), Pottemager]

3.              Ole Jensen

4.              Jens Mikelsen [= Jens Michelsen (c.1670-1754), Avlsmand]

5.              Anders Jensen

6.              Rasmus Arredsen [= Rasmus Aredsen (c.1657-1742), Næringsdrivende]


No. 19 er paa 6 stader, sat forhen @ stade for 2 Mk. mens nu 1 Dr. 2 Mk.

1.              Jens Hansen Snedker

2.              Henrich Ibsen [= Henrich Ibsen (c.1691-after 1756), Snedker & Avlsmand]

3.              Jacob Olsen

4.              Voldemar Larsen

5.              Peder Nielsen

6.              Hans Olsen Lods


Ole Ødbersens steel paa 6 stader, uden nummer. . . .

1.              Ole Ødbersen [= Oluf Ødbersen Møller (c.1660-?), Vejrmøller]

2.              Svend Olsen [= Svend Olsen (c.1690-?), son of Oluf Ødbersen Møller]

3.              Per Olsen [= Peder Olsen (c.1693-?), son of Oluf Ødbersen Møller]

4.              Karen Svend Olsens [Karen, married to Svend Olsen (c.1690-?)]

5.              Dorethe Olsdaatter [= Dorothea Olsdatter (c.1694-?), daughter of Oluf Ødbersen Møller]

6.              Margrete Olsdaatter [= Margrethe Olsdatter (c.1696-1758), daughter of Oluf Ødbersen Møller]


No. 20 er paa 4 stader, hver stade forhen sat for 2 Dr. mens nu for 1 Dr. 2 Mk.

1.              Rasmus Madsen [= Rasmus Madsen Klokker (c.1678-1758), Klokker]

2.              Jes Rask [= Jes Rasch (c.1675-1734), Auktionsdirektør]

3.              Johannes Madsen

4.              Herman Boss [= Herman Arendtsen Boss (c.1665-1741), Skrædder]


No. 21 er og paa 4 stader, sat forhen stade for 1 Dr. mens nu 1 Dr. 2 Mk.

1.              Anders Thomæsen [= Anders Thomasen (c.1690-1739), Avlsmand & Maler Havregryn]

2.              Anders Esbersen

3.              Anders Rasmussen Smed

4.              Lars Kok [= Lars Nielsen Koch (c.1673-1753), Konstabel]


No. 22 er 4 stader, som er forhen sat @ stade for 3 Mk. mens nu for @ 1 Dr.

1.              Biørn Knudsen [= Biørn Knudsen (c.1670-1753)]

2.              Peder Sørensen [= Peder Sørensen (c.1690-1749), Piber]

3.              Peder Hansen Malm

4.              Hr. Oberstens Kudsk nyder et sæde fri.


Bag efter disse Stole er een indlukend stoel paa 4 sæder, for @ 1 Dr. 2 Mk.

1.              Rebecca Hr. Peder Rasmussens [= Rebecca Marie Hiort (c.1696-1737), married to Peder Rasmussen (c.1686-1741), Sognepræst]

2.              Henrica Maria Hiorth [= Henrikke Marie Hiort (c.1700-?), daughter of Henrich Hiort (1666-1716)]

3.              Hr. Peder Rasmussens ældste søn Henric Hiorth [= Henrich Hjorth (c.1718-?)]

4.              hans anden søn Rasmus Pedersen [= Rasmus Hjorth (c.1721-1761), later Sognedegn for Åker-Åkirkeby]


Qvinde Stole, Dronningens og Slottets Stoel.

(Women’s pews, the Queen’s and Castle’s pew.)


For bliver till de Danne Qvindes tienerste, som børn bære, at de der udi kand have sæde.

Imellem denne ovenbemelte og efter følgende numerende Stolerene.

(For the service given by Danish women, who are carrying children, that they may have seating.

Between the aforementioned and after the following numbered pews.)


Stoel paa 4 stader, hver sat for 2 Dr.

1.              Provstens, Hr. Hans Ankers h[an]z nye kiereste betaler til Kirken efter nest oven staaende Taxt [= Susanne Florentine Schultz (c.1700-1731), married to Hans Poulsen Ancher (c.1662-1740), Provst & Sognepræst for Hasle-Rutsker]

2.              Maren Hr. Anderses, ligesaa betalt 2 Dr. [= Maren Jensdatter (c.1635-c.1725), widow of Anders Jensen Aalborig (1636-1709), Sognepræst for Christiansø]

3.              Sidsele Johan Lorentzens, ligesaa [= Sidsele Hansdatter (1692-1765), married to Johan Lorentsen Abroe (c.1693-1759), Skipper]

4.              Herman Bohne Clausens daatter, Barbara Bohne, ligesaa [= Barbara Hermansdatter Bohn (c.1701-1780), daughter of Herman Clausen Bohn (c.1682-1751), Købmand]


Men stolen at udvides, tillædes ikke nu udi Kooret, synden til, ere indluket stoel med trall ver kom, sat paa 5 sæder, @ 2 Dr.

1.              Nille Geertsdaatter [possibly a daughter of Giert Jacobsen von Kiempen?]

2.              Hans Jensen Skolemester forlangeret sæde for sin daatter Ellen, der udi at fæste, som ham for under for den sat Taxt

3.              Anders Esbersen iligemaade for sin hustru Judith [= Judith n.n.datter (c.1690-1760)]

4.              Inger sal. Anders Frantzens [= Inger Marie, widow of Andreas Frantzen Smidt (1688-1722)]

5.              Andreas Viol for langer og skøde nydet sæde for sin hustru [= ?, married to Gottfried Andreas Viol (c.1685-?)]

Nest uden for Koor døren er een klap, hvoraf Tolderen Edle Johan Christian Topp svarer aarlig till Kirken for en tienneste pige 6 Sk.


Neden for Chorret.

(Below the front of the Choir.)


No. 1 er paa 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Giertrud Andreas Kofods [= Giertrud Madsdatter Bohn (1692-1747), married to Andreas Kofoed (1690-1750), Købmand & Avlsmand]

2.              Sidsel Claus Raskes [= Sidsele Andersdatter (c.1700-1761), married to Claus Philipsen Rasch (c.1693-1754), Sømand & Avlsmand]

3.              Elsebeth Herman Bohne Clausens [= Elsebeth Philipsdatter Rasch (c.1678-1756), married to Herman Clausen Bohn (c.1682-1751), Købmand]

4.              Annike Villem Andersens [= Anniche Larsdatter Gummeløs (c.1701-1779), married to Willum Andersen (c.1688-1762), Købmand]

5.              Lisebeth Capitain Peter Hardings [= Anne Elisabeth n.n.datter (c.1667-1746), married to Peter Harding Skotving (c.1674-?), Købmand, Håndværker & Landstingskriver]

6.              Jes Raskes daatter Elsebe [= Elsebye Jesdatter Rasch (c.1705-?)]


No. 2 er 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Nille Rasmusdaatter

2.              Dorethee Rask [= Dorothea Philipsdatter Rasch (1698-between 1771-87), daughter of Philip Jessen Rasch (1648-1722), Købmand]

3.              Else Rasmus Rasmussens [= Else Christophersdatter (c.1682-1732), married to Rasmus Rasmussen Marcher (c.1674-1744), Skipper & Købmand]

4.              Kirstene sal. Capitain Philip Raskes [= Kirstine Hermansdatter Bohn (1654-1729), widow of Philip Jessen Rasch (1648-1722), Købmand]

5.              Kirstene Rasmusdaatter

6.              Anne Dorethe Bukfiskes [= Anne Dorothea Broch (c.1668-1756), married to Johan Jørgen Henrich Buchfisch (c.1672-1739, Feltskærer)]


No. 3 er 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Giertrud Poul Kofods [= Giertrud Willumsdatter (c.1670-1735), married to Poul Kofoed (1674-1734), Handelsmand]

2.              Johanna sal. Mads Høgs [= Johanne Poulsdatter (before 1670-?), widow of Mads Pedersen Høg (c.1650-1719), Købmand]

3.              Karen sal. Mouritz Markmans [= Karen Willumsdatter (c.1665-1735), widow of Mourits Marchmann (c.1660-between 1713-22), Købmand]

4.              Elisabeth sal. Mads Pedersen Viborgs

5.              Johanna Madsdaatter

6.              Styk Junkers kiereste, Sidsele Lars Jørgensens [= Sidsele, married to Lars Jørgensen (c.1695-?), Fisker]


No. 4 er 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Mette Jes Raskes [= Mette Clausdatter Bohn (c.1681-1755), married to Jes Rasch (c.1675-1734), Auktionsdirektør]

2.              Johanna Peder Gisesens [= Johanne Jensdatter Trelleborg (c.1694-1753), married to Peder Giese (c.1672-1736), Skrædder]

3.              Madgalena Margaretha Leegaards [= Magdalene Margrethe Tønder (1704-1766), married to Christian Leegaard (c.1682-1757), Købmand]

4.              Margaretha sal. Hans Sivertz [= Margrethe n.n.datter (c.1655-1743), widow of Hans Siverts (c.1660-between 1702-22)]

5.              Barbara Hansdaatter [= Barbara Hansdatter (c.1691-1765), daughter of Hans Siverts]

6.              Annike Poul Hans [= Annike Willumsdatter (c.1690-1744), married to Poul Hansen Sandvig (c.1690-1750), Sejler]


No. 5 er 6 stader, @ 2 Dr.

1.              Anne Marie sal. Otte Nielsens [= Anne Marie Skotving (c.1683-1763), widow of Otte Nielsen, married c.1723 to Hans Madsen (c.1682-1755)]

2.              Giertrud Jensdaatter

3.              Lisebeth Jens Lars [= Elisabeth Hansdatter Marchmann (c.1681-1761), married to Jens Larsen (c.1665-1756)]

4.              Marie Joachim Ankers [= Marie Pedersdatter Dam (c.1698-1756), married to Jochum Hansen Ancher (1689-1736), Købmand & Tolder]

5.              Martha Mogens Pedersen Meelsteds [= Martha Jensdatter Storch (c.1699-1774), married to Mogens Pedersen Melsted (c.1690-1735), Købmand, moved to Gudhjem circa 1727]

6.              Marie sal. Rasmus Clemmedsens [= Marie n.n.datter (c.1657-1729), widow of Rasmus Clemensen (c.1657-1701), Næringsdrivende]


No. 6 er 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 2 Mk. mens nu @ 2 Dr.

1.              Sidsele Henrich Ivers [= Sidsele Andersdatter Aalborig (c.1680-1741), married Henrich Iversen (c.1685-1757), Skipper]

2.              Gundele Augustus Viols [= Gundel Jochumsdatter (c.1665-1724), married to Matthias Augustus Viol]

3.              Jørgen Andersens hustru Dorthe Madsdaatter Høg [= Dorothea Madsdatter Høg (c.1692-1759), married to Jørgen Andersen (c.1685-1738), Skipper]

4.              Margaretha Madsdaatter

5.              Gundele Jens Nielsens [= Gundel n.n.datter (c.1660-?), married to Jens Nielsen (c.1655-?), Hjulmager]

6.              Maren sal. Jacob Thomæsens [= Maren n.n.datter (c.1670-?), widow of Jacob Thomasen Tornovius (c.1670-between 1711-22), Strandvisiteur]


No. 7 er 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 2 Mk. mens nu hver for 2 Dr.

1.              Kirstene Henrich Pedersens [= Kirstine n.n.datter (died c.1727), married to Henrich Pedersen (c.1693-1758), Skipper]

2.              Anne Hans Andersens [= Anne n.n.datter (c.1687-1757), married to Hans Andersen (c.1666-1747), Smed]

3.              Else Andreas Bosses [= Else n.n.datter (c.1673-1748), married to Andreas Arendtsen Boss (c.1676-1736), Skrædder]

4.              Hr. Styk Capitain Colnets kiereste Else Olsdaatter [= Else Olufsdatter (c.1673-1752), married to Robert Robertsen Colneth (c.1675-1734), Skipper]

5.              Maren Olsdaatter – Peder Geertsens [= Maren Olufsdatter (c.1693-1770), married to Peder Giertsen von Kiempen (c.1695-1758), Farver]

6.              Elisabeth sal. Jacob Mortensens [= Elisabeth Jørgensdatter (c.1669-1744), widow of Jacob Mortensen (c.1670-between 1701-22), Skrædder]


No. 8 er 6 stader, forhen sat hver for 1 Dr. 2 Mk. mens nu @ 2 Dr.

1.              Barbara Carlsdatter, Poul Nielsens [= Barbara Carlsdatter (c.1700-after 1743), married to Poul Nielsen (c.1695-c.1725)]

2.              Martha Mads Kofods [= Martha Margrethe Pedersdatter Lesler (c.1681-1747), married to Mads Hansen Kofoed (1691-1739), Købmand]

3.              Elseby Carl Olsens [= Elsebeth Madsdatter Kofoed (1688-1736), married to Carl Olufsen (c.1675-1741), Skipper]

4.              Karen sal. Jørgen Rasmans [= Karen Olufsdatter (c.1670-1749), widow of Jørgen Rosman (c.1662-1722), Købmand]

5.              Giertrud Iver Gregersens

6.              Cornelia Geertsdaatter, Ole Jacobsen Hanskemagers [= Cornelia Giertsdatter (c.1694-1764), married to Ole Jacoben (c.1698-?), Hanskemager]


No. 9 er 6 stader, forhen sat hver stade for 1 Dr. 2 Mk. mens nu @ 2 Dr.

1.              Ingeborg sal. Ole Jensens [= Ingeborg Jensdatter (c.1648-1723), widow of Oluf Jensen (c.1645-1694), Møller]

2.              Giertrud Rasmus Hansens [= Giertrud Hansdatter (c.1670-1753), married to Rasmus Hansen, Tømmermand]

3.              Ingeborg Mads Volfsens [= Ingeborg Olufsdatter (c.1683-1754), married to Mads Wolfsen (c.1680-1754), Skipper & Købmand]

4.              Kirstene Ole Olsens

5.              Karen Herman Bohne Mortensens [= Karen Lauridsdatter (c.1691-1784), married to Herman Mortensen Bohn (c.1682-1773), Købmand]

6.              Ellene Anders Christensen Skoemagers


No. 10 er 6 stader, forhen sat for hvert 1 Dr. 2 Mk. mens nu @ 2 Dr.

1.              Cathrine Mads Madsens [= Cathrine Valeriusdatter (c.1652-?), married to Mads Madsen (c.1650-?), Skomager]

2.              Ellene Hans Jacobsens [= Ellene n.n.datter (c.1670-after 1722), married to Hans Jacobsen Tim (c.1665-after 1722), Skrædder)]

3.              Lisebeth Nicolaj Nielsens [= Elisabeth Davidsdatter (c.1680-1754), married to Nicolai Nielsen (c.1675-c.1733)]

4.              Kirstene Ole Haagensens [= Kirsten Andersdatter (c.1697-1751), married to Ole Haagensen (c.1698-1737), Bøsseskytte]

5.              Johanne Ole Jensens

6.              Sophie Anders Rasmussens


No. 11 er 6 stader, forhen sat @ stade 1 Dr. 1 Mk. mens nu @ 1 Dr. 3 Mk.

1.              Annike Skipper Hans Larsens

2.              Karen sal. Jacob Andersens [= Karen Hansdatter (c.1677-1747), widow of Jacob Andersen (c.1670-c.1721), Feldbereder]

3.              Birgitte Samsingsdaatter [= Birgitte Samsingsdatter (c.1695-?), daughter of Samsing Samsingsen]

4.              Vendele Niels Samsings

5.              Karen Erland Petersens

6.              Lisebeth Morten Jensens


No. 12 er 4 stader, forhen sat @ 1 Dr. 1 Mk. mens nu for hver 1 Dr. 3 Mk. denne Stoel betalt af 5 personer, nembligen:

1.              Johanna salig Johan Basilii

2.              Giertrud Christoffer Skrædders [= Giertrud n.n.datter (c.1652-1737), married to Christopher Jacobsen (c.1650-between 1722-37), Skrædder]

3.              Maren Jens Lars

4.              Kirstene Henrich Ibs [= Kirstine Stephansdatter (c.1689-1756), married to Henrich Ibsen (c.1691-after 1756), Snedker & Avlsmand]

5.              Else Peder Monsens [= Else Andersdatter (c.1685-?), married to Peder Mogensen (c.1690-between 1726-33)]


No. 13 er 6 stader, @ tilforn sat for 1 Dr. 1 Mk. mens nu hver 1 Dr. 3 Mk.

1.              Kirstene sal. Anders Thiisens [= Kirstine Johansdatter (c.1690-c.1730), widow of Andreas Thiesen (c.1658-c.1721), Købmand]

2.              Karen Munkes [= Karen n.n.datter (died c.1724), married to Hans Hansen Munch (c.1690-1761), Fisker]

3.              Margrete Christian Valeriisens [= Margrethe Friderichsdatter (c.1658-1737), married to Christian Valeriusen (c.1660-1741), Skipper]

4.              Kirstene Lars Esbersens [= Kirstine Jacobsdatter (c.1668-1737), married to Laurids Espersen Onsberg (c.1668-?)]

5.              Ingeborg Ernst Snedkers [= Ingeborg Jørgensdatter (c.1673-1743), married to Ernst Henningsen (c.1667-1747) , Snedker]

6.              Poul Nielsen afstoded sit sted til Anne Mogensdaatter, Jacob Nicolajsens [= Anne Mogensdatter (c.1703-1738), married to Jacob Nicolaisen (c.1698-1760), Sømand & Snedker]

Ved denne stoel er een klap som Birgitte Joen Pedersens svarer for, aarlig 6 Sk. [= Birgitte Mogensdatter (c.1685-after 1753), married to Joen Pedersen (c.1685-1752), Søfarende.]


No. 14 er 6 stader, @ tilforn sat for 1 Dr. 1 Mk. mens nu @ 1 Dr. 3 Mk.

1.              Anne Per Mons

2.              Annike Valerius Madsens [= Anniche Espersdatter (c.1684-c.1727), married to Valerius Madsen (c.1680-1749), Skomager]

3.              Cathrine Larsdaatter

4.              Sophie Gunder Andersens [= Sophie n.n.datter (c.1675-?), married to Gunder Andersen (c.1668-1744), Skrædder]

5.              Kirstene Baltzer Mortensens [= Kirstine Madsdatter (c.1676-1754), married to Baltzer Mortensen (c.1680-1749), Hattemager]

6.              Niels Joensen Smed faaer, efter forlangende it stade at fæste til sin daatter Elsebe, imod at betlat til kirken, efter sidste Taxt [= Elsebeth Nielsdatter (c.1694-1755), daughter of Niels Joensen Smed (c.1665-1749), Smed]

Ved denne stoel er een klap, som Anne Poul Mejboms svarer for aarlig 6 Sk. [= Anne n.n.datter (c.1660-after 1739), married to Poul Pedersen Meibom (c.1660-c.1717), Næringsdrivende]


No. 15 er 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 1 Mk. mens nu @ 1 Dr. 3 Mk.

1.              Annike sal. Henrich Mikelsens [Anniche n.n.datter (c.1675-1735), widow of Henrich Michelsen (c.1668-between 1714-22)]

2.              Magdalena Niels Nielsens [= Magdalene n.n.datter (c.1660-between 1722-36), married to Niels Nielsen]

3.              Anne Jacob Valentin Heins [= Anne n.n.datter (c.1670-between 1722-36), married to Jacob Valentin Hein]

4.              Kirstene Mads Madsens

5.              Margaretha Lars Ibs [= Margrethe n.n.datter (c.1678-1746)]

6.              Maren Hans Hansens


No. 16 er 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 1 Mk. mens nu hver 1 Dr. 3 Mk.

1.              Bartha Morten Esbers [= Bartha Hansdatter Kjøller (c.1683-1737), married to Morten Espersen Onsberg (c.1679-1746)]

2.              Giertrud Hansdaatter

3.              Else Bertel Henrichs [= Elsebeth Pedersdatter (c.1680-1749), married to Bertel Henrichsen (c.1688-1753), Bager]

4.              Kirstene Mathias Skoemagers [= Kirstine n.n.datter, married to Matthias Madsen Jørch (c.1701-1764), Skomager]

5.              Birgitte Hartvig Jensen Gravers [= Birgitte n.n.datter (c.1670-1740), married to Hartvig Jensen (c.1670-1740), Graver]

6.              Pernille sal. Lars Hansen Tømmermands [= Pernille Poulsdatter (c.1670-?), married to Lars Hansen (died between 1702-22), Tømmermand]

Nok er ved denne stoel en klap, som Birgitte Jacob Olsens svarer for aarlig 6 Sk.


No. 17 er paa 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 1 Mk. mens ved sidste setning forbedret til 1 Dr. 3 Mk.

1.              Margaretha Ole Petersens [= Margrethe n.n.datter (before 1670-?), married to Oluf Petersen (c.1660-?)]

2.              Karen Mogens Pedersen Klokers [= Karen n.n.datter (c.1669-1739), married to Mogens Pedersen (c.1685-between 1722-30), Klokker]

3.              Birgitte Jørgen Jensens

4.              Karen Morten Rasmussens

5.              Else Jens Pedersens

6.              Sophie Martinus Mortensens [= Sophie Pedersdatter (c.1664-1748), married to Martinus Mortensen Ties (c.1681-1751), Hattemager]

Ved denne stoel er een klap, som Ellene Anders Rasmussens svarer for, aarligen 6 Sk., betalt.


No. 18 er 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. 1 Mk. mens nu hvert 1 Dr. 3 Mk.

1.              Marie Hans Larsens

2.              Cathrina Mickelsdaatter

3.              Anne Lars Davidsens [= Anne n.n.datter, married to Lars Davidsen (c.1670-1737)]

4.              Bendte Hans Jensens [= Bendte Pedersdatter (c.1684-1740), married to Hans Jensen (c.1680-c.1725)]

5.              Ellene Morten Ols

6.              Maren Olsdaatter

Ved denne stoel er en klap, som Constabel Peder Bendtsen, paa sin hustrus vegne svarer for aarlig 6 Sk.[= n.n. n.n.datter, married to Peder Bendtsen (c.1678-1744), Konstabel]


No. 19 er paa 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. mens nu for 1 Dr. 2 Mk.

1.              Kirstene Augustins

2.              Kirstene Caspars

3.              Karen Thomas Henrichsens [= Karen n.n.datter (c.1675-?), married to Thomas Henrichsen (c.1675-?), Smed]

4.              Margrete Ole Halds

5.              Provsts enken Madame Hiorth [= Anne Marie Scheel (c.1666-1740), widow of Henrich Hiort (1666-1716), Sognepræst]

6.              Niels Joensen begieret stade til sin daatter Anne, efter som det er hendes mormoders Stoel [= Anne Nielsdatter (c.1703-1769), daughter of Niels Joensen Smed (c.1665-1749), Smed; later married to Peder Svendsen (1725-1796), Klejnsmed]

Ved denne stol er een klap, som Karen Peder Hansens svarer for aarlig 6 Sk.


No. 20 er paa 6 stader, @ forhen sat for 1 Dr. mens nu for 1 Dr. 2 Mk.

1.              Kirstene Hans Lods [Kirstine n.n.datter (c.1695-?), married to Hans Larsen (c.1695-1749), Lods]

2.              Anne Samsing Mons [= Anne Samsingsdatter (c.1688-1758), daughter of Samsing Mogensen (c.1660-1704)]

3.              Anne Morten Davids [= Anne Rømersdatter (c.1668-1738), married to Morten Davidsen (c.1675-1742), Næringsdrivende]

4.              Elseby Per Rasmussens [= Elisabeth n.n.datter (c.1661-1740), married to Peder Rasmussen (c.1660-1741)]

5.              Magdalena Ole Ødbers [= Magdalene n.n.datter (c.1660-between 1722-36), married to Oluf Ødbersen Møller (c.1660-between 1722-36), Vejrmøller]

6.              Dette ledige sæde fæstes efter taxten, eller lejes bort, @ aarlig 8 Sk. til Kirken. (Ditlev Jensen forlange dette til sin hustru.) [= Kirstine Jørgensdatter (c.1680-1742), married to Ditlev Jensen (c.1655-1741), Glaser & Avlsmand]

Ved denne stoel er een klap, som Kirstene Lars Jensen Spillemandz svarer til Kirken for aarlig 6 Sk.


No. 21 er paa 6 stader, @ forhen sat for 3 Mk. mens nu @ 1 Dr. 2 Mk.

1.              Anne Hans Simens [= Anne Hansdatter (c.1671-1741), married to Hans Simonsen (c.1674-c.1730), Pottemager]

2.              Anne David Mikels [= Anne Jensdatter (c.1668-c.1725), married to David Michelsen (c.1658-1748), Fisker]

3.              Kirstene Jep Lars

4.              Mette Herman Bosses [= Mette Nielsdatter (c.1665-c.1733), married to Herman Arendtsen Boss (c.1665-1741), Skrædder]

5.              Karen Abrahamsdaatter [= Karen Abrahamsdatter (c.1694-1753), daughter of Abrahm Nielsen (c.1656-1741) of Letholmsgård grund, 53 Slg. Vestermarie]

6.              Maren Truelsdaatter

Ved denne stoel er een klap, der til hører Karen Mons Nielsens, som deraf svarer til Kirken aarlig 6 Sk., betalt. [= Karen Andersdatter (c.1680-after 1741), married to Mogens Nielsen (c.1680-1741), Skrædder]


No. 22 af 6 stader, hver sat forhen for 3 Mk. mens nu for hver 1 Dr. 2 Mk.

1.              Bodel Poul Anders

2.              Kirstene Johan Jørgens

3.              Annike Per Trueds [= Annike n.n.datter (c.1650-c.1725), married to Peder Truedsen (c.1650-between 1722-30), Skomager]

4.              Helvig Villem Anders

5.              Gundel Rasmusdaatter, betaler efter taxten, som er sidst giort, ligesom de andre; haver hun noget hos Aug. Viol at prætendere, det soge hun hos hannem. [= Gundel Rasmusdatter (c.1705-?), latter married to Hans Bendtsen (c.1699-after 1746)]

6.              Dette sæde i denne stoel bort fæstes til den behøvende, eller bort lejes, @ aarlig 8 Sk. nu er kiøbt af Valborg Ole Persens. [= Valborg Pedersdatter (c.1685-1737), married to Oluf Pedersen (c.1685-1729)]

Ved denne stoel er een klap, som Karen Peder Sejers svarer af aarlig 6 Sk. [= Karen n.n.datter (c.1655-?), widow of Peder Sejersen (c.1652-between 1711-22), Tømmermand]


Ved enden af disse stole er een indlucked stoel, som sal. Amtskriver Schors enke sidder i, paa 5 stader, @ 2 Dr. Madme. Schor beholder disse 5 sæder for sig selv, for sine 3 børn, Ancker, Paul og Anna Elisabeth Schor, samt for it tiennestebud, mod at betale ad interim aarlig leje til Kirken af hvert sæde 2 Mk. (Og er dette at forstaa, endtil saa lenge at skifttet eftter sl. Amtskriver Schor staar aaben.) [= Elsebeth Poulsdatter Kofoed (c.1683-after 1724), widow of Hans Henrichsen Schor (c.1660-1719), Amtskriver]


Prouste Enkens Madme. Hiorthes Luckede Stoel, som hun selv sidder i, er paa 2de sæder, @ 2 Dr. [= Anne Marie Scheel (c.1666-1740, widow of Henrich Hiort (c.1666-1716), Sognepræst & Provst]

1.              Bemelte Prouste Enke Madme. Hiorth, b[etalt].

2.              Ærværdige Hr. Peder Rasmussen kiøber et sæde med hende, imod bemelte taxt. [= Peder Rasmussen (c.1686-1741), Sognepræst & Provst]


Ved Daaben, neden for den Vestre Kirkedør, ere 4 qvindestole, deraf, een til 4 sæder:

1.              --

2.              --

3.              --

4.              --


Een anden paa 4 sæder.

1.              --

2.              --

3.              --

4.              --


Een dito til 3 sæder.

1.              --

2.              --

3.              --


Endnu een dito til 2de sæder.

1.              --

2.              --

Disse 13 sæder udi denest forbemelte 4 stole fæstes bort til de begierende, som mest give ville, mens om ingen noget give vil, da faar de stole,for defect, at være til deres tienneste, som intet have at betale med.


Madme. Harders indluckede stoel, som hun selv besidder er paa 4re sæder, @ 2 Dr.

Madme. Harder, som fornemmers at have givet 1 Dr. faaer et supplere taxten, og give endnu 1 Dr. for sin person.

2.              Frøken Rosencrantz beholder it sæde for 2 Dr.

3.              Byefogdens Svend Geendtzmers kiereste, Agnethe Ludemille Miresch, ligesaa.

4.              Dette sæde kand een anden ærlig Matrone eller Mør-Byen, nyde, eftter samme taxt som meldter.

(Dette stade beholder Mad. Harder sin livstid fri, dog vil stolen af skiærs betalt for 3 sæder.)


Der uden for, imellem denne og Monsr. Frantz Hannibals stoel, 4 stole, hver paa 3 sæder, @ sat for 2 Mk. til fæste.


Den første:

1.              Mads Volfsen forlanger it sæde, naar Mad. Harders stol af skiærs.

2.              Claus Bohne Rask iligemaade.

3.              Poul Carlsen sammeledes.


Den anden:

1.              --

2.              --

3.              --


Den tredie:

1.              --

2.              --

3.              --


Den fierde:

1.              --

2.              --

3.              --


Om disse 4 stole kunde oprettes uden Kirkens bekostning, sees det gierne, der som fæstekand bekommes da er det godt; men om behøvende stømpede ved, meget at give, eftterdi det sted er længst borte i Kirken, hvor Præsten icke altid, besynderlig naar stor men meget bruses, velkand høres, da vil moderation bruges.


Hr. Adjutant Frantz Hanniballs indluckede stoel er paa 3 sæder @ 1 Dr. 2 Mk.


End dog denne stoel er hiem falden til Kirken, skal. den alligivelsen jenlunde betages hannem; mens som den da er Kirkens, skal den af skærs, paa det den icke skal være enten folkes fremsigt i vejen eller ungdommen een andeedning til deres spissen, som de bag den tage sig frihed til; eller og, om bemelte Monsr. Hannibal vil have dend heel og u-bekaaret, da at flytte den op til den vestre muur, dog saa, at den icke op tager meere rummend 3 personer nu kund optage, paa det stedz hvor den paa ny settes skal imidlertid beholder sæde udi samme stoel.

1.              Madme. Hannibals.

2.              Monsr. Hannibal betaler for sig og for sin daatter. (Betalt.)

3.              efter taxten. (Betalt.)


Norden for, imellem denne og Monsr. Brugmans stoel, kand indrettes een stoel paa 4 sæder, @ sædet til kiøbs for 1 Dr.

1.              --

2.              --

3.              --

4.              --

Hos denne stoel er det samme at observere, som meldt er, om de stole synden for Adjutantens.


Den Indluckede Stoel, som Skiftteskriveren Monsr. Nicolaj Brugman og hans kiereste besidder, som er sat paa 3 sæder @ 1 Dr. 2 Mk.

1.              Monsr. Nicolaj Brugman, b[etalt] og

3.              Hans kiereste, Madme. Martha Catharina Sandby, b[etalt]

3.              Vil hand have een tiener hos sig i stolen, da giver hand af dette sted aarlig leje til Kirken 2 Mk.


I det øvrige har det sig med denne stoel, som ded Adjutantens stoel, dog hviler det med denne stoel, endtil det gamle Puplita udvides lige ved det ny.


De tvende stole paa den gamle Pulpitu, nest op til Orgelverket, der er Indluckede, og Landsens Øvrighed har betient sig af, den første paa 2 sæder.

1.              --

2.              --


Og den anden dernest ved, paa 3 sæder.

1.              --

2.              --

3.              --Med dennem bliver det som det er, endtil videre, at det gamle Pulpitu / ligesom det ny er / bliver udbygget.


Det gamle Pulpitue:


No. 1 paa 4 stader, @ 1 Dr.

1.              Haagen Skoemagers, b[etalt]

2.              Anne Jens Lars, b[etalt]

3.              Karen Markmans, b[etalt]

4.              Margrete Lars Bendtz, b[etalt]


No. 2 er 4 sæder, @ 1 Dr.

1.              Sal. Capitain Raskes enke, beviist at have kiøbt til een pige

2.              Barbara sal. Mester Simon Hostes, b[etalt]

3.              Hans Bager kiøbt til sin daatter, men som hun er bort, vil stadet kiøbes paa ny, og gives eftter taxten, samt neves for hvem, b[etalt]

4.              Else Per Hans.


No. 3 er 4 sæder, @ 1 Dr.

1.              Kirstene Rasmus Mads, b[etalt]

2.              Marie Andersdaatter

3.              Giertrud Jens Augustins, dersom hun icke vil afstaa dette sæde til sin daatter, hvis naun da tilkiende gives skal, imod at betale til Kirken eftter taxten, saa gaar hun derfra, saa som hun disse foruden har selv sæde neden i Kirken

4.              Marie sal. Rasmus Clemmedsens, med dette stade bliver det af leye beskostenhed, som her nest oven for, om Giertrud Jens Augustins meldt er, betalt 1 Dr. (Betalt)


No. 4 er 4 stader, @ 1 Dr.

1.              Karen sal. Jørgen Rasmans, liver af lige bekostenhed, som her nest oven er meldt, b[etalt]

2.              Karen Hans Mads, b[etalt]

3.              Kirstene Henrich Pedersens har stoel neden i Kirken, hvor for dette stade bliver Kirken hiemfalden, og fæstes bort eftter taxten, b[etalt] (Betalt, til Kirstene Ertmansdatter.

4.              Else Rasmussens, af lige bekostenhed, som her oven for, om Giertrud Jens Augustins er meldt, betalt 1 Dr. (Betalt)


No. 5 er 4 stader, @ 1 Dr.

1.              Mette Jes Raskes, afstaaed it stade til sin daatter Barbara Rask, betaler derfor til Kirken eftter taxten, b[etalt]. (Betalt af Barbara Rasch.)

2.              Giertrud Hans Sivertz, b[etalt]

3.              Seigne Hans Smids, b[etalt]

4.              Margrethe Jacob Willemsens, vil kiøbes og betales eftter taxten.


No. 6 er 4 stader. @ 1 Dr.

1.              Inger Mickel Jacobsens, b[etalt]

2.              Magdalena Niels Nielsens afstaar dette stade til sin daatter Eva, og skal betale til Kirken eftter taxten, b[etalt] (U-betalt)

3.              Lisebeth Jacob Potters, b[etalt]

4.              Maren sl. Jacob Thomæsens haver stade neden i Kirken, hvorfore, i faldhun dette icke til sin daatter, som da navn gives derfra, og stadet da kommer Kirken til gode


No. 7 er 3 stader, @ 3 Mk.

1.              Amtskriverskens pige, for hende gives aarlig leje 8 Sk. Saa skal og svares aarlig af andre got folk, som stole til deres tienneste tinnende der have ville; thi hvis nogen stolested for it tiennestebud kiøber, beholder tiennestebudet stædet, saa længe det her i Meenigheden forbliver, og skal da navnet tillige til kiende gives.

2.              Sidsele Hans Rotensteens, betaler eftter taxten 3 Mk.

3.              Rebecca Mads Poulsens, b[etalt]


No. 8 er 3 sæder, @ 3 Mk.

1.              Margaretha Esberns, b[etalt]

2.              Lisebeth Nicolaj Potters, b[etalt]

3.              Lisebeth Lars Nielsens, b[etalt]


No. 9 er 3 sæder, @ 3 Mk.

1.              Karen Søren Daniels, b[etalt]

2.              Dorethe Mads Jens, b[etalt]

3.              Margrethe Per Anders, b[etalt]


No. 10 er 3 sæder, @ 3 Mk.

1.              Une Biørns, b[etalt]

2.              Karen Per Jens, b[etalt]

3.              Inger Nielsdaatter, b[etalt]

Alle disse aabne stole, fra Sr. Brugmans stoel og indtil Orgelverket, er for qvinde kiønnet, og er end observered, at een deel matroner og borgerqvinder, som have stoelsted neden i Kirken, have og fæsted stoelstæd paa bemelte Pulpitu, hvilket / i sin maade / kommer Kirken til forkort; hvor fore de, som saaledes have fæsted, icke kunde have sæde der, for deres een tiennestepige, imod leje, @ aarlig 8 Sk. Men de som icke have stoelstæd, uden der, de forblive ved deres sæder, og betale eftter taxten.


Det Ny Pulpitu.

Ledige Stæder.


No. 4 er tvende, @ aarlig leje 1 Mk.

1.              --

2.              --


No. 6 er 3de @ aarlig leje 1 Mk. 8 Sk.

1.              --

2.              --

3.              --


No. 7 er 5 @ aarligen 1 Mk. 8 Sk.

1.              --

2.              --

3.              --

4.              --

5.              --


No. 8 er 4 @ 1 Mk. aarlig.

1.              Peder Enevoldsen, for sig et, og for

2.              Hans hustru et stade, som hand kand nyde, imod aarlig at give for begge stæderne, om aaret eftter taxten 2 Mk.

3.              --

4.              --


Har hos advares de, der, paa dette ny Pulpitu, enten have ladet eller vilde lade sig ind skrive til leje, at de for skafte sig nogel dertil, som de selv kunde lade sig ind med, og ingen banken eller uro lade høre under Guds tiennesten, til Guds børns andagts forindring, ej heller nogen indsinge sig, eller nogen indlade de uvedkommende, til deres Molest, som lejet have, enten det er mands eller qvindes personer; det formeenes ngen, der at leje, naar hver bliver skinket til sit sæde.Løse Benke eller Stole paa Kirkegulvet, hver til tvende personer, @ person aarlig 6 Sk.:

No. 1:

1.              Martha Nielsdaatter

2.              Karen Rasmusdaatter


No. 2:

1.              Prousten Hr. Hans Anker, betalt

2.              Skipper Hans Larsen, hver foret tiennestebud


No. 3:

1.              & 2. Poul Kofod


No. 4:

1.              Byfogden Svend Giendtzmer

2.              Mads Volfsen, hver for it tiennestebud


No. 5:

1.              Anders Bruns hustru

2.              Sidsele Per Hans


No. 6:

1.              Jørgen Andersen

2.              Maren Carl Truels


No. 7:

1.              Valerius Christiansen

2.              Kirstene Hansdaatter


No. 8:

1.              Carl Olsen

2.              Johan Christian, hver for en pige


No. 9:

1.              Niels Olsen

2.              Anne Møllerens


No. 10:

1.              Johan Lorentzen, til en tienneste pige

2.              Cathrine Christiansdaatter


No. 11:

1.              Birgitte Hans Mejboms

2.              Bodel Anders Jacobs


No. 12:

1.              & 2. Christian Leegaard, til 2de piger, betalt, 12 Sk.


No. 13:

1.              & 2. Herman Bohne Mortensen, til 2de piger, bet[alt], 12 Sk.


No. 14:

1.              Niels Erichs qvinde, betalt 6 Sk.

2.              Peter Christians qvinde, betalt 6 Sk.


No. 15:

1.              Claus Ericks qvinde

2.              Ingeborg Jensdaatter, betalt


No. 16:

1.              Annicke Røeboes, for sin daatter Elne

2.              Inger Ernstes, for sin daatter


No. 17:

1.              Margrete Jens Gudmandsens

2.              Didrich Høkers hustru


No. 18:

1.              Ingeborg Erik Gummes, 6 Sk.

2.              Seigne Jens Niels, betalt 6 Sk.


No. 19:

1.              Karen Bendt Anders

2.              Margrete Hans Christophers


No. 20:

1.              Bodel sl. Anders Valentins

2.              Elseby Arnt Bosses


No. 21:

1.              Karen Jacob Hans, betalt 6 Sk.

2.              Johanne Per Niels, betalt 6 Sk.


No. 22:

1.              & 2. Mads Kofods 2de piger


No. 23:

1.              Cathrine Clemmed Niels

2.              Anne Erick Garders


No. 24:

1.              Anne Ole Pers, betalt

2.              Anne Mads Niels, betalt


No. 25

1.              Kirstene Nielsdaatter

2.              Lisebeth Hansdaatter


No. 26:

1.              Morten Hansen Grøn

2.              Giertrud Morten Christians


No. 27:

1.              Andreas Kolbergs hustru

2.              Inger Ericks


No. 28:

1.              Karen Jacob Esbers

2.              Sidsele Marie Henrich Øreds


No. 29:

1.              Elseby Gundersdaatter, betalt

2.              Anders Hansens pige, Karen, betalt


No. 30:

1.              & 2. Hartvig Graver, for sin 2de døttre


1/2 den stoel synden i Chooret som er tilladt at maa udviidis til 10 sæder, forlanger hver af eftter skrevne it stade imod at betale til Kirken eftter taxten, og derfor uden por qvota til udvidelsens bekostning, for udi og de forhen tegnede, som icke endnu kiøbt haver, ogsaa deelagtig bliver de sidst bemelte til bydende da ere disse:


Herman Pedersen for sin hustru Barbara Jensdaatter

Andreas Kofod, for sin daatter Elsebe

Herman Bohne Clausen, for sin daatter Elseby

Mads Volfsen, for sin daatter Karen

Mads Kofod, for sin stifdaatter, Kirstene Hansdaatter


Contact me at: Norman Lee Madsen, Toronto, Ontario, Canada


| Home Page | Download Database | Information for Genealogists | Links | Some Danish History | Dictionary |
| My Ancestors | Photo Album | Ancestral Arms | Extracted Records, Articles, etc. | My Other Hobby | Guestbook |