Persian Shrine

Reckamp-Klehm 1987
28" Early 4"
Purple Blend
Dormant Tet