KAMIENIE (nowela)
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMzA0/kamienie.html?title=KAMIENIE

DZIENNIK SˇSIADA
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjE5/dziennik-sasiada.html?title=Dziennik%20s%C4%85siada

WIĘCEJ NIEMCÓW NIE PAMIĘTAM ( szkice z polsko - niemieckiego pogranicza)
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjE0/wiecej-niemcow-nie-pamietam.html?title=Wi%C4%99cej%20Niemc%C3%B3w%20nie%20pami%C4%99tam

POLIPTYK KU NIESPEŁNIONEJ NADZIEI
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjE4/poliptyk-ku-niespelnionej-nadziei.html?title=Poliptyk%20ku%20niespe%C5%82nionej%20nadziei

CHŁOPCY Z NIEBA
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjEw/chlopcy-z-nieba.html?title=CH%C5%81OPCY%20Z%20NIEBA

KAC PO KAMPANII (reportaż powyborczy)
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjE1/kac-po-kampanii.html?title=KAC%20PO%20KAMPANII

WERONKA CZYLI SERCE I NIC WIĘCEJ ( opowiadania o kobietach z różnych epok)
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjky/weronka-czyli-serce-i-nic-wiecej.html?title=Weronka%20czyli%20serce...%20i%20nic%20wi%C4%99cej

PIĘKNI, DWUDZIESTOLETNI, NIEWINNI
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjEy/piekni-dwudziestoletni-niewinni.html?title=Pi%C4%99kni,%20dwudziestoletni,%20niewinni

DUSZNO (wybór wierszy)
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjE3/duszno.html?title=Duszno

VIOLETTA JUŻ TU NIE MIESZKA {monodram}
http://www.rw2010.pl/go.live.php/PL-H6/przegladaj/SMjkz/violetta-juz-tu-nie-mieszka.html