IMÄK boy with sheephungarian flag

MI ATYÄNK

Mi Atyánk, ki vagy a menyekben. szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, miképpen mennyekben, azon képen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekiünk ma; és bocsásd meg a mi vétheinket, miképen mi is megbocsájtunk as ellenünk vétkezöknek; és ne vígy minket a disértésbe; de szabadits meg a gonosztól. Amen.

ÜDVÖZLÉGY

Üdvözlégy Mária, malsztal teljes, az Ur van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

Asszonyunk Szüz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bünösökért, most és halálunk óráján. Amen.

 

DICSÖSÉG

Dicsöség az Atyának és Fiunak és Szentlélek Istennek. ---Miképpen dezdetben vala, most és mindenkor és mindörökön örökké. Amen.

HISZEK-EGY

Hiszek egy Istenben; mindenható Atyában, mennynek és földnek tremtöjében. A mi Urunkban, Jézus Krisztusban, Ki fogantaték Szentlélektöl, születék Szüz Máriától, kinzaték Poncius Pilátus ideje alatt, megfeszitették, meghala és eltemetették; száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada; fölméne a menyekben, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbja felöl; onnan lészen eljövendö itélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben; egy katolikus keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bünök bocsánatát, testnek föltámadását és az örök életet. Amen.

KERESZT-VETÉS

Az Atyának, és Fiunak és Szentlélek-Istennek nevében. Amen.

 

TIZ PARANCSOLAT

1. Én vagyok a te Urad, Istened; Uradat Istenedet imádjad és csak neki szolgálj.

2. Istennek nevét hiába ne vegyed.

3. Megemlékezzél arrol, hogy as Ur napját megszenteljed

4. Apádat és anyádat tiszteljed.

5. Ne ölj!

6. Ne paráználkodjál!

7. Ne lopj!

8. Hamis tanuságot ne szólj felebarátod ellen!

9. Felebarátod feleségét ne kivánjad!

10 Felebarátodnak se házát, se mezejét, se másféle jószágát ne kivánjad.

 

BÜN BÄNAT

Minden bünömet teljes szivemböl szánom és bánom, mert velük a végtelenül jó és szeretetre méltó jóságos Istent megbántottam. -Erösen fogadom, hogy többé nem vétkezem és a bünre vezetö alkalmat elkerülöm.

 

IMA KÖR

Ha nehézsegek, gond, betegség terheli életed, imádkozz Istenhez és Ö megsegit, - mert szeret. Ugy szeret hogy egyszülött fiát adta áldozatra a kereszten büneink bocsánatára. - Ha akarod hogy mi is imadkozzunk érted akkor csak kérjed itt.


Vissza a bejárathoz

Last wording update Dec. 14 1997: maintained by J&B Gots