Ana sayfa 

ÜÇÜNCÜ İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

I. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

MERSİN ESİR DEĞİŞİMİ

II. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

III. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

IV. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

AÇIKLAMA

Makale (PDF)

HASTAHANE GEMİLERİ
Gradısca
Tairea
Talamba
Bayern (Sontay)
Città di Tunisi(Heidelberg)
Argentina
Llandovery Castle

8 Mayıs 1943 Cumartesi tarihli Anadolu Gazetesi ESİRLER MÜBADELESİ İNGİLİZ GEMİLERİ GELDİ, İTALYANLARIN DA BU SABAH GELMESİ BEKLENİYOR Başlığı altında:

Üçüncü esir mübadelesi yarın limanımızda Kızılayın idaresi ve nezareti altında yapılacaktır. İngiliz Talamba, Tairea, ve Cap St. Jacques gemileri körfeze girmek için muayyen bir saatten evvel Uzun adaya vardıkları için mevki komutanlığınca kılavuzla limana girmelerine müsade edilmiştir. İngiliz gemileri tam saat 21 de dolma iskelesi karşısında demirlemişlerdir. İtalyan Arjantina, Gradiska, ve Citta di Tunisi vapurları dün akşam geç vakit Ada önüne gelmiş, demirlemiş ve geceyi orada geçirmişlerdir.

8 Mayıs 1943  Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde:

İngiliz ve Amerikan askerleri Tunus limanı ile (İtalyanların) büyük deniz üssü Bizerte’yi işgal etmişlerdir (7 Mayıs 1943) Bizerte Toulon’dan sonra Akdeniz üzerinde en mühim deniz üssüdür. Bizerte’ye hakim olmak sayesinde Sicilya boğazına hakim olacaklardır. haberi yayımlanmıştı.  

 9 Mayıs 1943 Pazar Anadolu Gazetesi BUGÜN TÜRKİYEDE DÖRDÜNCÜ ESİRLER MÜBADELESİ YAPILIYOR Başlığı altında:

Vapur yolculuğu iyi havada ve müsait şartlar altında geçmiş, ve herhangibir hadise olmamıştır. İngiliz gemileri erkanının söylediklerine göre geçen defaki yolculuk esnasında birçok İtalyan esirleri fazla asabiyet tezahürleri gösterdikleri halde bu defa çok sakin ve biraz da müteessir gelmişlerdir. bu teessür, Roma radyosu neşriyatını takipte serbest bırakılan esirlerin, aldıkları haberleri fena karşılamış olmalarına atfedilmektedir. Tunus ve Bizerte’nin sukutu haberi de son olarak bu teessürü arttırmış, hatta bazı zabit ve askerler arasında buun neticeleri üzerinde konuşmalar bile olmuştur.

Gemiler Bari limanına hareket etmeden Barideki hava üssü müttefiklerin taarruzuna uğramıştır. haberi yer almakta idi.

9 Mayıs 1943 tarihli Cumhuriyet Gazetesi ESİR MÜBADELESİ BUGÜN YAPILIYOR başlığı altında:

Dün gelen İngiliz vapurlarından sonra bu sabah (8 mayıs) İtalyan gemileri de limana girmiştir. Mübadele yarın sabah saat 7 de başlayacak ve akşama kadar bitirilecektir. Pazartesi sabah saat 6 ile 8 arasında vapurlar limanımızı terk edeceklerdir. haberi verilmişti.  

9 Mayıs 1943 tarihli Sunday Express gazetesinde değişim haberi: Ankara’dan resmen açıkladığına göre yeniden İngiliz ve İtalyan esirleri değiştirilecektir şeklinde idi.  

10 Mayıs 1943 Tarihli Cumhuriyet Gazetesinde aşağıdaki haber yer almakta idi:

İNGİLİZ VE İTALYAN ESİRLER DÜN MÜBADELE EDİLDİLER

Göze çarpan diğer bir nokta muharip iki millete mensub sıhhiye erlerinin hasım yaralılarına kendi yaralıları gibi şefkat ve ihtimam gösterdikleridir.

13 Mayıs 1943 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde aşağıda verilen haberde Afrikadaki savaşların son bulduğu anlaşılmaktadır.

Tunus’taki Mihver ordusu komutanı Orgeneral Von Arnim esir edilmiştir. Esir edilen 110,000 Alman ve 40,000 İtalyan ile esir sayısı 150,000 kişiyi bulmuştur. Muharebe dün gece saat 8:10 da nihayet bulmuştur.

16 Mayıs 1943 tarihli Sunday Express gazetesi Türkiyede enterne edilmiş bulunan bütün İngiliz ve Amerikan havacılarının serbest bırakıldıkları haberi vardı.  

Mayıs 1943 yapılan üçüncü İzmir esir değişminde 4 italyan generali de serbest kalan askerler arasında idi. Bunlar içinde en yüksek rütbeli olan Korgeneral Sebastiano Gallina Ordu komutanı iken esir olmuştur. Korgeneral Gallina uzun boylu, uzun sakallı monokl taşıyan bir ihtiyardır. Türk askerî heyeti kendisi ile görüşmek istediğinde ne için çağırıldığını derhal tahmin edememiş olacak ki salona sert hatta mütessir bir çehre ile gelen general kurmay başkanımızın cumhuriyet ordusu genelkurmay başkanlığı adına kendi şahıslarında İtalyan hasta ve esirlerin hatırlarını istifsar ve kendilerine hoş geldiniz temennisi izhar ettiğini tebliğ etmesi üzerine kıpkırmızı olmuş, ve gözleri yaşarmış, derin bir reveransla yarbay Hilmi Beleni selamladıktan sonra bastonuna dayanarak dimdik doğrulmuş, titrek bir sele ve derin bir heyecanla bu eşsiz nezaket ve cemile eserini hayatında unutmayacağını bir esire yapılan bu iltifatın kıymet ve derecesini takdir ettiğini, bu nezaketi hükümetine arzı vatanına dönünce yapılacak ilk vazifesi telakki eylediğini söylemiş ve tekrar tekrar teşekkür etmiştir. Değiştirilen diğer üç general; Korgeneral Virginio Villanis, Kolordu Komutanı Korgeneral Alessandro Deguidi ve tümen komutanı Tümgeneral Antonio Rizzo idi.


Citta di Tunisi hastahane gemisi olarak İzmire gelişi
Sayfa başı