Ana sayfa 

DÖRDÜNCÜ İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

I. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

MERSİN ESİR DEĞİŞİMİ

II. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

III. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

IV. İZMİR ESİR DEĞİŞİMİ

AÇIKLAMA

Makale (PDF)

HASTAHANE GEMİLERİ
Gradısca
Tairea
Talamba
Bayern (Sontay)
Città di Tunisi(Heidelberg)
Argentina
Llandovery Castle

1 Haziran 1943 tarihli Anadolu Gazetesindeki haber: 
2709 İtalyan esirini hamil Talamba, Tairea ve Sontay İngiliz hastahane gemileri ile 700 veyahut 465 İngiliz esirini hamil Gradisca, Argentina ve Citta di Tunisi İtalyan hastahane gemileri bu sabah yine Türk kılavuz gemilerini takiben limanımıza geleceklerdir,
şeklinde idi.

2 Haziran 1943 tarihli Anadolu Gazetesinde aşağıdaki haber çıktı:

İki İngiliz ve üç İtalyan gemisi evvelki mübadelelerde de gelmiş olan gemilerdir. Yalnız üçüncü İngiliz gemisi olan Sontay limanımıza ilk defa gelmektedir. Bu gemi İngiliz hizmetinde bir Fransız gemisi olup bordasında İngiliz ve Fransız bayrakları resmedilmiş olduğu gibi bayrak direğinde de aynı bayraklar dalgalanmaktadır. Takriben altı bin ton hacminde dört direkli ve tek bacalıdır.

3 Haziran 1943 tarihli Anadolu Gazetesinde esirlerin değişiminin tamamlandığı haberi yayımlanmıştı. Bu değişim ile Türkiyede yapılan değişimler sona ermiş oluyordu. Kayıtlara göre her iki tarafın da yüksek rütbeli subayları son değişime bıraktıkları görülmektedir. Bu değişimde.

Doktor Korgeneral Giulio Masserano, Doktor Tümgeneral Oggero, Tümgeneral Martini, Askeri hakim Tümgeneral Bendendo ve Tümen komutanı Tümgeneral Aldo Beghi olmak üzere 5 İtalyan generali hürriyetlerine kavuşmuşlardı. Bunlar ile ilgili gazete haberleri şöyle idi:

İngiliz gemilerindeki İtalyan generallerden Martini ve Masserano ve Oggero, Kızılay umum müdürü doktor Remzi Gönen ve İzmir merkezi reisi Baha Nasuh Yörük tarafından alınarak İzmir heyeti reisi binbaşı bahaettin Enginin refakati ile Gradiskaya nakledildiler. Generalleri İngiliz gemilerinde başhekimler ve suvariler şat üzerine kadar inerek uğurladılar. Gradiscada da merasimle karşılandılar

İtalyan askeri hakim Tümgeneral Bendendi yedi senedir İtalyayı görmemiş o zamandanberi Afrikada ve bilhassa Habeşistanda vazife görmüş, oldukça ihtiyar bir zabitti.

Son değişimdeki tek İngiliz generali Tümgeneral John Harold Frowen idi. Tümgenaral Frowen gazetecilere yedi senedir vatanından uzak bulunduğunu kaydeden general esaretinin on ay evvel vuku bulduğunu beyan etti General Gradiska başhekimi tarafından ihtimamla uğurlandı. Kızılay heyetimiz tarafından İzmir motörü ile Tairea gemisinde başhekim ve süvari tarafından hürmetle karşılandı.

İngiliz Generali sol ayağını ve bir elinin parmaklarını Libya harp meydanlarında kaybetmiş, uzun müddet Napolide bir hastahanede tedavi edilerek iyi olmuştur. 1951 yılına kadar görev yapan general 1952 yılında emekliye ayrılmıştır.

2 Haziran 1943 (İzmirde) soldan sağa Sontay, Arjantina, Gradisca, Tairea ve Talamba.
Sayfa başı